Porvoo-Askola voimajohtohanke suunnittelu- ja tutkimusvaiheessa

18.10.2019

110kV johto

Kymenlaakson Sähköverkko on toteuttamassa 110 kV voimajohtoa välille Porvoo-Askola. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi Kymenlaakson Sähköverkko Oy rakentaa kantaverkkoyhteyden Fingrid Oyj:n Porvoon 110 kV sähköasemalta Askolaan.

Askolan, Monninkylän ja Pukkilan sähköasemien syöttö tapahtuu nykyisin Mäntsälästä säteettäisellä 110 kV johdolla. Uudella rengasverkkoyhteydellä on suora, parantava vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten sähkön toimitusvarmuuteen, koska em. sähköasemille on tällöin kaksi syöttösuuntaa.

Voimajohdon rakennuttamishankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 5 M€. Hankkeen on arvioitu valmistuvan seuraavan kolmen vuoden kuluessa, jos lupaprosessit ja rakennuttaminen etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Lisätietoa hankkeesta ja sen etenemisestä voi lukea hankkeen verkkosivulta: https://www.ksoy.fi/sahkonsiirto/porvoo-askola-110-kv-voimajohtohanke

Lisätietoja:
Tuomo Hakkarainen, verkko-omaisuuden hallinta, yksikön päällikkö, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, tuomo.hakkarainen@ksoy.fi