Kymenlaakson Sähköverkko rakennuttaa toimitusvarmaa sähköverkkoa Pernaja-Koskenkylä -taajamien alueella

13.05.2019

Kymenlaakson Sähköverkon yksi vuoden 2019 suurimmista investointikohteista on käynnistynyt. Pernajan ja Koskenkylän taajamien sähkönjakelun toimitusvarmuutta parannetaan toteuttamalla maakaapelointia 20 kV verkolle yli 30 kilometrin matkalla ja rakennuttamalla 24 uutta muuntamoa.

- Alueella on ollut viime vuosina erityisesti lumikuormaan liittyviä sähkönjakelun häiriöitä ja siksi Pernaja-Koskenkylä -alue on yksi tämän vuoden pääkohteista, kertoo hankinnat ja rakennuttaminen -yksikön päällikkö Esa Niemelä Kymenlaakson Sähköverkosta. Toimitusvarmuusinvestoinnilla parannetaan sähkönjakelua noin 1 600 asiakkaallemme.

Kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 3 miljoonaa euroa ja se on yksi vuoden mittavimmista investoinneista. Kokonaisuudessaan Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuonna 2019 noin 20 miljoonaa euroa sähköverkon toimitusvarmuuteen ja kunnossapitoon. Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöiden pitää vuoden 2028 loppuun mennessä saada verkko niin toimitusvarmaksi, että taajamissa sähkökatko voi kestää enimmillään kuusi tuntia ja haja-asutusalueilla 36 tuntia. Kymenlaakson Sähköverkon alueella yli 60 % asiakkaista on jo tällä hetkellä toimitusvarman sähköverkon piirissä.

Pernaja-Koskenkylä -alueen maakaapelointityöt ovat alkaneet toukokuussa ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Vanhojen johtojen purkutyöt jatkuvat alkuvuoteen 2020 saakka. Urakoitsijana rakennustyössä toimii Elvera Oy.

Pahoittelemme rakennuttamisesta aiheutuvaa häiriötä alueen asukkaille.

Lisätietoja: Esa Niemelä, puh. 040 922 3977, esa.niemela@ksoy.fi