Kymenlaakson Sähkö Oy, osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2019

08.10.2019

Osavuosikatsaus 1 2019

Kymenlaakson Sähkön alkuvuosi oli toiminnallisesti ja taloudellisti vakaa. Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 76,9 (80,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,1 (14,6) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 10,0 (12,2) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 8,4 (9,8) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,5 (2,4) miljoonaa euroa.

Strategian mukaisesti Kymenlaakson Sähkön kaikki energiainvestoinnit on viime vuosina kohdistettu hiilidioksidivapaaseen sähköntuotantoon. Katsauskaudella sähköntuotannostamme noin 90 % oli hiilidioksidivapaata tuotantoa.

Yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 860 (883) miljoonaa kilowattituntia, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Yhtiön asiakasmäärä kasvoi sekä sähkön siirron että myynnin osalta.

Sääolosuhteet olivat katsauskaudella sähkönjakelun kannalta suotuisat ja laajoja verkkohäiriöitä ei esiintynyt. Sähköverkon hyvään toimitusvarmuustasoon vaikuttivat myös määrätietoiset jo vuosia kestäneet panostukset verkon uudistamiseen ja ylläpitoon. Lämpimät sääolosuhteet vaikuttivat myös sähkön kulutuksen pienemiseen ja myynnin vähenemiseen.

Aurinkosähkötuotteiden osalta myytyjen järjestelmien koko on kasvanut ja yritysten kiinnostus aurinkosähköä kohtaan on lisääntynyt.

Konsernin tunnusluvut

  1–8/2019 1–8/2018 2018
liikevaihto M€ 76,9 80,7 124,2
liikevoitto M€ 15,1 14,6 23,0
liikevoitto% 19,7 18,1 18,5
omavaraisuusaste% 27,0 21,8 24,7
quick ratio 1,5 1,7 1,3

 

Linkki osavuosikatsaukseen 

Lisätietoja
toimitusjohtaja Aku Pyymäki, puh. 0400 397 474