Johtoalueen reunapuiden oksinta käynnistyy Luumäellä toukokuussa

29.04.2019

Helikopteri lähikuva

Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi 20 kV johtoalueelle ulottuvien reunapuiden oksia karsitaan helikopterin avulla. Oksinta käynnistyy toukokuun alussa ja kestää koko kesän ajan, syyskuulle saakka. 

Oksinta käynnistyy Luumäen alueella toukokuun alussa. Muut alueet, joihin reunapuiden oksinta helikopterilla kohdistuu ovat: Kaipiainen, Utti, Enäjärvi, Saaramaa, Pyhältö sekä Suur-Miehikkälän pohjoisosa. Helikopteriraivauksen alueet näkyvät myös verkkosivuiltamme löytyvästä investointikartasta: https://www.ksoy.fi/sahkonsiirto/investointikartta 

Raivaustyö tehdään ilmajohtomääräysten mukaisesti puiden ja johtojen riittävän etäisyyden varmistamiseksi. Tavoitteena on sähkökatkojen ehkäiseminen. Metsäisillä alueilla vikoja tulee helposti, kun puut esimerkiksi tuulen vaikutuksesta tai lumen painosta taipuvat sähkölinjoille. Raivaamalla liian lähelle linjoja kurottavat oksat, voidaan sähkökatkoja ehkäistä jo ennakolta.

Toivomme metsänomistajilta ja alueen asukkailta myönteistä suhtautumista ja pahoittelemme raivaustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä. Tiedotamme raivaustyön etenemisestä verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissa sekä alueen lehdissä.

Urakasta vastaa Elvera Oy.

Lisätietoja: Petri Toivanen, puh. 040 562 3044, petri.toivanen@elvera.fi