Uusi sähköasema valmistui, sähkön toimitusvarmuus Lapinjärvellä paranee

26.10.2017

www_Lapinjarvi_tyomaa2016

Kuvassa Lapinjärven rakennushankkeen voimajohtotyömaa lokakuussa 2016.

Kymenlaakson Sähköverkon mittava rakennushanke sähkön toimitusvarmuuden ja laadun parantamiseksi on valmistunut ja vaikuttaa positiivisesti noin 1300 kuluttaja- ja yritysasiakkaan sähkönjakeluun Lapinjärvellä.  Välillisesti vaikutus on moninkertainen. Puuvarma 110 kV voimajohto ja Suurniityntielle valmistunut uusi sähköasema lisäävät merkittävästi sähkön laatua Lapinjärven taajamassa ja lähialueilla.

Lapinjärven investoinnin suunnittelutyöt käynnistyivät syksyllä 2012. Rakennusvaiheeseen päästiin elokuussa 2016. Lähes kolme miljoonan euron investointiin sisältyi useita osakokonaisuuksia, hankkeessa mm.

  • rakennettiin Loviisan Musasta 110 kV voimajohto Lapinjärvelle. Johdon pituus 10 kilometriä ja se liitettiin Korian ja Loviisan välillä kulkevaan voimajohtoon.
  • rakennettiin 11 puistomuuntamoa
  • kaapeloitiin 20 kV johtolähdöt sähköasemalta Lapinjärven kirkonkylään ja muuhun nykyiseen 20 kV verkkoon. Kaikkiaan kaapelia asennettiin 10,5 kilometriä.  
  • rakennettiin Kymenlaakson Sähköverkon 33. sähköasema.  

Kymenlaakson Sähköverkko investoi sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen vuosittain noin 15 miljoonaa euroa. Lapinjärven hanke oli tämän vuoden yksittäisistä investointikohteista merkittävin.

— Hankkeen tavoitteena oli lisätä sähkön toimitusvarmuutta Lapinjärven taajamassa. Uudelta sähköasemalta sähkön syöttö kirkonkylään ja muuhun nykyiseen verkkoon jakaantuu useisiin 20 kV johtolähtöihin. Tämä rajaa mahdolliset jakeluhäiriöt suppeammalle alueelle ja parantaa toimitusvarmuutta, lupaa Kymenlaakson Sähköverkon verkko-omaisuuden hallinta-yksikön päällikkö Tuomo Hakkarainen.

Lapinjärvellä voimajohdon suunnittelusta vastasi Empower PN Oy ja sen rakensi TLT-Building Oy. Sähköaseman urakoinnista vastasi VEO Oy ja kaapeloinnista Eltel Networks Oy.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähköverkko Oy, verkko-omaisuuden hallinta -yksikön päällikkö Tuomo Hakkarainen, p. 040 8600 515 ja rakennuttamisvastaava Markku Kylmälä, p. 044 3636 771