Toimitusvarman sähköverkon rakennustyöt Lapinjärvellä etenevät aikataulussa

07.04.2017

Kymenlaakson Sähköverkon toimitusvarman verkon rakennustyöt Lapinjärvellä etenevät suunnitellusti. Loviisan Musasta Lapinjärvelle kulkevan 110 kV voimajohdon rakennustyöt käynnistyivät viime elokuussa ja työ valmistui vuoden 2016 lopulla. Uusi voimajohto liitetään runkoverkkoon toukokuussa ja parhaillaan rakenteilla olevaan sähköasemaan elokuussa. Lisäksi kevään aikana kaapeloidaan 20 kV verkkoa.  

Sähköaseman rakennustyöt kirkonkylän itäpuolella Suurniityntiellä ovat käynnistyneet. Sähköasema valmistuu elokuun loppuun mennessä ja otetaan käyttöön Kymenlaakson Sähköverkon 33. sähköasemana. Kokonaisprojektiin liittyen myös kaapelointityöt sähköasemalta kirkonkylään ja muuhun nykyiseen 20 kV verkkoon ovat käynnissä. Kaikkiaan 20 kV verkkoa kaapeloidaan 10,5 kilometriä ja puistomuuntamoita rakennetaan 11 kappaletta.  

– Sähköasemalta sähkön syöttö kirkonkylään ja muuhun nykyiseen verkkoon tulee jakaantumaan useisiin 20 kV johtolähtöihin. Tämä nostaa toimitusvarmuutta ja rajaa mahdolliset jakeluhäiriöt suppeammalle alueelle. Kun käytössä on lisäksi uusi, puuvarma 110 kV voimajohto, tulee sähkön toimitusvarmuus Lapinjärven taajamassa ja lähialueilla parantumaan merkittävästi, kertoo Kymenlaakson Sähköverkon suunnittelupäällikkö Tuomo Hakkarainen.

Lapinjärven kokonaisinvestointi on suuruudeltaan lähes kolme miljoonaa euroa. Voimajohdon suunnittelusta vastasi Empower PN Oy ja sen rakensi TLT-Building Oy. Käynnissä olevasta sähköaseman urakoinnista vastaa VEO Oy ja kaapeloinnista Eltel Networks Oy.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähköverkko Oy, suunnittelupäällikkö Tuomo Hakkarainen, p. 040 8600 515