Siirtohinta nousee tammikuussa keskimäärin 8 prosenttia. Uusia korotuspaineita ei näköpiirissä.

24.11.2017

Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinta nousee 1.1.2018 alkaen. Hinnankorotuksen vaikutusasiakkaiden verolliseen siirtohintaan eli siirtolaskun loppusummaan on keskimäärin 8 prosenttia. Korotuksen jälkeen Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinnat asettuvat kokonaistarkastelussa valtakunnallisen keskiarvon tuntumaan.

– Tavoitteemme on jatkossakin pitää hintataso maltillisena. Uusia korotuspaineita ei lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä, mikäli lainsäätäjä ei aseta lisää vaateita ja kantaverkkoyhtiö Fingridin hinnoittelu pysyy tämän päivän tasolla, arvioi toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä.

Investoinnit vaativat rahoitusta

Siirtohinnan korotus perustuu lain edellyttämien verkostoinvestointien rahoitukseen. Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki määritteli sähkön toimitusvarmuustavoitteet ja käynnisti samalla lähes kaikissa 80 verkkoyhtiöissä huomattavat ja pitkään jatkuvat investoinnit.

– Meillä on ylläpidettävää ja kehitettävää verkkoa yli 13 000 kilometriä. Viimeisten viiden vuoden aikana verkostoon on investoitu noin 100 miljoonaa euroa ja tulevina vuosina verkkoinvestointien arvioidaan olevan vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa, Härmä kertoo.

Kymenlaakson Sähköverkon Investoinnit tuottavat myös tulosta.

–  Lainsäätäjän asettamien toimitusvarmuustavoitteiden täyttämisessä olemme edenneet etupainotteisesti ja toimitusvarman verkon piirissä on jo yli 54 prosenttia asiakkaistamme.

Sähkönsiirtolaskussa jopa puolet veroja

Sähkön siirtohinta muodostuu perusmaksusta ja kulutuksen mukaan määräytyvästä osasta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Verojen osuus siirtohinnasta on jopa puolet riippuen tuotteesta ja käytetyn energian määrästä. Kymenlaakson Sähköverkon hinnankorotus kohdistuu sekä perusmaksuun että kulutuksen mukaan määräytyvään osaan painottuen kuitenkin käyttömaksuihin, joiden suuruuteen sähkönkäyttäjä voi itse vaikuttaa.

Esimerkkejä keskimääräisitä vaikutuksista verolliseen sähkönsiirtolaskuun

Käytännössä korotuksen vaikutus sähkönsiirtolaskuun on noin 2,1–6,4 euroa kuukaudessa asumismuodosta riippuen.

  • Kerrostalo, vuosikulutus 2 000 kWh, korotus 2,1 euroa/kk
  • Rivi- tai omakotitalo, ei sähkölämmitystä, vuosikulutus 5 000 kWh, korotus 3,7 euroa/kk
  • Omakotitalo, suora sähkölämmitys, vuosikulutus 18 000 kWh, korotus 6,4 euroa/kk

 

Faktat siirtohinnoittelun taustalla

  • Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelua valvoo Energiavirasto.
  • Verkkoyhtiöiden hinnoittelun tason määrittää Energiaviraston kohtuullisen tuoton valvontamalli. Vuoden 2016 alusta alkanut uusi valvontajakso on aiheuttanut lähes kaikille verkkoyhtiöille paineita tuottotason tarkistukseen. 
  • Sähkömarkkinalaki määrittää toimitusvarmuustavoitteet, jotka sähköverkkojen on täytettävä asteittain vuoden 2028 loppuun mennessä. Tuolloin sähkötoimituksen keskeytys myrskyn tai lumikuorman vuoksi saa lain mukaan kestää asemakaava-alueella enintään 6 tuntia ja muualla enintään 36 tuntia.
  • Sähkömarkkinalain velvoitteiden täyttäminen edellyttää verkkoyhtiöiltä merkittäviä vuosittaisia investointeja.

 

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Raimo Härmä, p. 044 3637 063