Kymenlaakson Sähkö ja Kotkan kaupunki neuvotteluratkaisuun omistusjärjestelystä

13.01.2017

Kymenlaakson Sähkö ja Kotkan kaupunki ovat päässeet neuvotteluratkaisuun omistusjärjestelyjen etenemisestä Kymenlaakson Sähkön omistajakunnille esitetyn ratkaisumallin mukaisesti. Neuvotteluratkaisu viedään omistajakuntien hyväksyttäväksi ja se sisältää esityksen osakkeen hinnasta, järjestelyjen toteutustavasta sekä aikataulusta.

Ratkaisumallin mukaan yhtiö hankkii Kotkan kaupungin koko osakekannan eli 27 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeen hinnaksi esitetään 1132 euroa / osake, jonka lisäksi Kotkalle maksetaan myös yhtiökokouksen vahvistama osinko vuodelta 2016. Järjestelyjen kokonaishinnaksi muodostuu näin arviolta 73,2 miljoonaa euroa. Kauppa on tarkoitus toteuttaa heinäkuun alkuun mennessä. Molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä esitykseen.

— Pääsimme osakkeen hinnasta omistajien ja yhtiön näkökulmasta tyydyttävään neuvotteluratkaisuun. Omistajillemme yhtiön nykyisen toimintamallin ja omistusrakenteen säilyminen on tärkeää. Hinnanmäärityksessä huomioitiin aiempien arvonmääritysten lisäksi myös osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen reunaehdot, Kymenlaakson Sähkön toimitusjohtaja Aku Pyymäki kertoo osakkeen hinnanmuodostuksesta.  

— Kotkan kaupungin kannalta neuvottelussa saavutettiin tavoiteltu ratkaisu. Pystymme kuittaamaan tällä alijäämäämme ja saamme myös taseeseen varoja käytettäväksi kärkihankkeisiimme, sanoo kaupunginjohtaja Henry Lindelöf.

Kymenlaakson Sähkö rahoittaa osakkeiden hankinnan myymällä vähemmistöosuuden tytäryhtiöstä tai toteuttamalla muun järjestelyn Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssä. Rahoitusjärjestelyyn liittyvät neuvottelut ovat käynnistymässä.

—Kotkan kaupungin kanssa neuvoteltu ratkaisu käsitellään 11 muussa omistajakunnassamme niin pian kuin mahdollista. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n vähemmistöosuuden kauppaa valmistellaan samaan aikaan. Tavoitteena on, että kaikkien omistajien hyväksyttyä neuvotteluratkaisun, saatamme omistusjärjestelyt päätökseen heinäkuun alkuun mennessä, Pyymäki arvioi.     

Lisätietoja:
Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474
Kotkan kaupunki, kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, p. 05 234 4200