ET selvitti suomalaisten energia-asenteita: Ilmastonmuutos huolestuttaa

28.12.2017

Huoli päästöistä ja ilmastonmuutoksesta on kasvanut selvästi vuodentakaisesta. 68 prosenttia vastaajista mainitsee kolmen tärkeimmän energiapoliittisen päätöksen joukossa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja päästöjen vähentämisen, kun viime vuonna vastaava luku oli 61 prosenttia. Tärkeimmiksi energiapoliittiseksi toimeksi ilmastonmuutoksen torjunnan nostaa suomalaisista 38 prosenttia. Käsitys ilmastonmuutoksesta todellisena ja vakavana uhkana kasvaa vuosi vuodelta, kun trendi on ollut nouseva vuodesta 2011.

ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan energiapolitiikka ja energia-ala koetaan nyt ratkaisijana suurissa yhteiskunnallisissa ja globaaleissa kysymyksissä kuten ilmastonmuutoksessa. Suomessa alalla on tunnistettu vastuullisuus, haasteet sekä mahdollisuudet. Kuluneen kymmenen vuoden aikana energia-ala on Suomessa leikannut päästöjä sähköntuotannossa 60 prosenttia ja kaukolämmössä 30 prosenttia.

Uusiutuva energia nosteessa – kansalaiset haluavat lisää vesivoima

Toiseksi tärkeimmäksi energiapoliittiseksi päätöksesi suomalaiset mainitsevat uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen energiantuotannossa.

Selvä enemmistö vastaajista eli 65 prosenttia nostaa uusituvan energian lisäämisen kolmen tärkeimmän asian joukkoon. Vuotta aiemmin näin ajatteli 60 prosenttia. Kansalaiset haluavat lisää aurinkosähköä, tuulivoimaa, bioenergiaa ja vesivoimaa.

Erityisesti kansalaiset haluavat aurinkosähköä. Sen tuotantoa lisäisi peräti 89 prosenttia. Myös muut uusiutuvat energialähteet saavat vankkaa kannatusta: tuulivoimaa lisäisi 74, puuta ja muuta bioenergiaa 66 ja vesivoimaa 60 prosenttia suomalaisista. Tuki vesivoiman lisäämiseksi on kasvanut vuoden takaisesta 56:sta 60 prosenttiin.

IROResearch kysyi Energiateollisuuden toimesta nettipaneelissa tuhannen täysi-ikäisen suomalaisen mielipiteitä ja asenteita energia-asioissa 20.–30. marraskuuta. Virhemarginaali tutkimuksen koko aineistolle on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. ET on seurannut kansalaisten suhtautumista energiapoliittisiin aiheisiin yli 30 vuotta

Lähde: Energiateollisuus ry:n tiedote 27.12.2017