Sähkövuosi 2015 Kymenlaakson Sähkössä

14.01.2016

sahkovuosi2015

Sähkövuosi 2015 oli Kymenlaakson Sähkössä ennakkoarvioiden kaltainen. Yhtiön toiminnalliseen tulokseen heijastuivat lämmin sää, tukkumarkkinasähkön alhainen hinta, tuotannon kannattavuuden lasku ja talouden heikot suhdanteet.  Toimintaympäristön muutokset laskivat niin sähkön myyntiä kuin kulutustakin. Monelta osin vuoden 2015 saldo on myös positiivinen; hiilivapaa tuotantomme lisääntyi edelleen ja sähkönjakelun toimitusvarmuutta parantava mittava maakaapelointiohjelma edistyi suunnitellusti. 

Sähkön myynti ja kulutus laskivat

Sähköä myytiin viime vuonna 1124 (1276) GWh. Edellisvuoteen verrattuna laskua oli noin 12 prosenttia. Sähköä käytettiin yhtiön jakelualueella 1279 (1326) GWh eli 3,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 233 (254) kappaletta. Sekä sähkön myyntiä että kulutusta laskivat heikkona jatkunut yleinen taloudellinen tilanne ja lämmin sää. Rakennusten lämmitystarve jäi yli 15 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa pienemmäksi.

Tukkusähkön alhainen hinta vaikutti myös sähköenergian vähittäismyyntihintoihin. Sähkön siirtohintoja laskettiin vuoden 2015 alusta keskimäärin 8,8 %. Vuodenvaihteessa tapahtunut samanaikainen sähköveron korotus toisaalta pienensi alennuksen kokonaisvaikutusta. Sähkövero nousi tammikuun alussa 0,35 snt/kWh. Liittymismaksuja korotettiin vuoden vaihteessa inflaation vaikutuksen verran.

Kohti hiilivapaata Suomea

Panostukset hiilivapaaseen tuotantoon jatkuivat myös vuonna 2015.  Alkuvuoden aikana Vähäkyrön tuulivoimapuiston tuotanto pääsi hyvään vauhtiin ja keväällä tehtiin investointipäätös Ilmajoen Santavuoren tuulivoimahankkeesta. Hiilineutraalin tuotannon osuus kasvoi edellisvuodesta noin 10 prosenttia ja sen osuus kokonaistuotannosta oli jo noin 80 prosenttia. Myydystä sähköstä omilla tuotanto-osuuksilla tuotettiin 46 (43) prosenttia.

Kymenlaakson Sähkön jakelualueella verkkoon on kytketty noin 50 pientuotantojärjestelmää. Näistä vajaa puolet (20) myy osan tuottamastaan sähköenergiasta Kymenlaakson Sähkölle. Sekä pientuottajien että heiltä ostetun sähköenergian määrät ovat vielä pieniä, mutta kuitenkin selvässä kasvussa.

Investoinnit sähkön laatuun jatkuivat

Sähköverkon säävarmuutta parantavat mittava maakaapelointiohjelma ja muut investoinnit jatkuivat viime vuonna normaalilla, noin 15 miljoonan euron vuositasolla. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin kaikkiaan noin 80 kilometriä kun mm. Orimattilan ja Pyhtään taajama-alueiden kaapeloinnit valmistuivat. Lisäksi Askolan sähköaseman perusparannus valmistui ja uusi asema otettiin käyttöön viime syksynä. Pukkilan, Lapinjärven ja Miehikkälän uusien sähköasemien suunnittelu käynnistettiin.

Jakeluhäiriöissä kaksijakoinen vuosi

Jakeluhäiriöiden osalta vuosi 2015 oli kaksijakoinen. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella sääolosuhteet hankaloittivat sähkönjakelua merkittävästi ja nostivat keskimääräistä keskeytysaikaa. Kesäkuukaudet puolestaan olivat lähes häiriöttömiä. Syksyllä koko Suomea koitteli mm. useita päiviä kestänyt Valio-myrsky, mutta Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella vältyttiin pahimmilta vahingoilta.  Kaikkiaan jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli keskimäärin 2,37 (1,8) tuntia.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474