Kymenlaakson Sähköverkon sähkönsiirtohinta nousee heinäkuussa. Hintataso edelleen alle valtakunnallisen keskiarvon.

24.05.2016

Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinnat nousevat heinäkuun alussa. Hinnankorotuksen vaikutus asiakkaiden verottomaan siirtohintaan on keskimäärin 9,8 prosenttia ja verolliseen hintaan keskimäärin 5,8 prosenttia.
– Nyt tehtävän hinnankorotuksen jälkeenkin siirtohintamme ovat selvästi alle valtakunnallisen keskiarvon, sanoo  Kymenlaakson Sähköverkon toimitusjohtaja Raimo Härmä.

Voimajohto järvellä

Käytännössä korotuksen vaikutus sähkölämmitteisen omakotitalon verollisessa siirtolaskussa on noin 4 euroa ja muissa asuinhuoneistoissa noin 2 euroa kuukaudessa. Kymenlaakson Sähköverkon asiakkaat saavat tiedotteen hinnanmuutoksesta tällä viikolla kirjeitse tai asiakaslehden mukana.

Heinäkuussa voimaan astuva hinnankorotus kohdistuu pelkästään siirron perusmaksuun, jonka verotonta hintaa korotetaan siirtotuotteesta riippuen 15–25 prosenttia. Kulutuksen mukaan määräytyvään käyttömaksuun ei tule muutoksia. Edellisen kerran Kymenlaakson Sähköverkon siirtohintoja korotettiin yli neljä vuotta sitten vuoden 2012 alussa. Sen jälkeen hintoja on laskettu kahdesti: 11,8 prosenttia vuonna 2014 ja viime vuonna 8,8 prosenttia.

Kymenlaakson Sähköverkon tavoitteena on vakaa ja maltillinen hintapolitiikka, mutta viime kädessä Energiaviraston kohtuullisen tuoton valvontamalli määrittää hinnoittelun tason. Vuoden alusta alkanut uusi valvontajakso aiheutti lähes kaikille verkkoyhtiöille paineita hinnankorotukseen ja tuottotason tarkistukseen.  Korotustarve perustuu ennen kaikkea sähkömarkkinalain edellyttämiin verkostoinvestointeihin, jotka jatkuvat korkealla tasolla vielä vuosia. Laki velvoittaa verkkoyhtiöt parantamaan sähkön toimitusvarmuutta asteittain siten, että vuoden 2028 loppuun mennessä kaikki asiakkaat ovat toimitusvarman verkon piirissä.

– Voidaksemme täyttää sähkömarkkinalain velvoitteet meidän on tehtävä jatkuvasti investointeja ja ne puolestaan edellyttävät riittävää tuottoa. Siirtomaksuista suuri osa on käytetty verkon parantamiseen. Vuosina 2011–2015 verkostoinvestointimme olivat kaikkiaan lähes 100 miljoonaa euroa ja tänä vuonna toimitusvarmuuden parantamiseen käytetään 15 miljoonaa euroa, Härmä sanoo.

Esimerkkejä korotuksen keskimääräisitä vaikutuksista sähkönsiirtolaskuun:

  • Kerrostalo, vuosikulutus 2 000 kWh, hinta nousee 2,02 euroa/kk
  • Rivi- tai omakotitalo, vuosikulutus 5 000 kWh, hinta nousee 1,98 euroa/kk
  • Omakotitalo, vuosikulutus 18 000 kWh, hinta nousee 4,05 euroa/kk

Sähkön siirron hinta muodostuu perusmaksusta ja kulutuksen mukaan määräytyvästä käyttömaksusta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta, jotka välitetään edelleen valtiolle. Kuluttajan sähkölasku koostuu sopimus- ja asumismuodosta riippuen kolmesta lähes yhtä suuresta osuudesta: siirto, energia ja verot.

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Raimo Härmä, p. 044 3637 063

Katso hinnastot täältä