Kymenlaakson Sähköverkon sähkönsiirtohinta nousee 1.1.2017

23.11.2016

Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinta nousee 1.1.2017 alkaen.  Hinnankorotuksen vaikutus asiakkaiden verolliseen siirtohintaan on keskimäärin 7,7 prosenttia ja verottomaan hintaan on keskimäärin 13 prosenttia.

Käytännössä korotuksen vaikutus sähkölämmitteisen omakotitalon verollisessa siirtolaskussa on noin 7,3 euroa ja muissa asuinhuoneistoissa noin kahdesta eurosta 3,4 euroon kuukaudessa.

Korotusten taustalla kantaverkkomaksut ja verkostoinvestoinnit

Sähkön siirtohinta muodostuu perusmaksusta ja kulutuksen mukaan määräytyvästä osasta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Tammikuussa voimaan astuva hinnankorotus kohdistuu sekä perus- että käyttömaksuun.

– Kulutuksen mukaan määräytyvää maksua nostaa Fingridin kantaverkkoasiakkailta perimän 7 prosentin hinnankorotus, joka tulee voimaan ensi vuoden alusta. Perusmaksun hinnankorotukseen puolestaan vaikuttaa ensisijaisesti sähkömarkkinalain vaatimat verkostoinvestoinnit, joilla kehitetään ja ylläpidetään sähköverkon toimitusvarmuutta, kertoo toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:stä.

Kymenlaakson Sähköverkolla on vuoteen 2028 ulottuva yksityiskohtainen kehittämissuunnitelma toimitusvarmuuden parantamiseksi. Siihen saakka verkkoinvestointien arvioidaan olevan vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa.

— Rahoituksen varmistaminen tarvittavalle investointimäärälle vaatii siirtohintojen tason tarkistamista. Korotuspaine koskee useita verkkoyhtiöitä ja uskon, että näemme korotuksia loppu- ja alkuvuoden aikana joka puolella Suomea. Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinta on korotuksen jälkeenkin keskitasolla, Härmä arvioi.

Kymenlaakson Sähköverkon asiakkaat saavat tiedotteen hinnanmuutoksesta tällä viikolla kirjeitse tai asiakaslehden mukana.

Esimerkkejä korotuksen keskimääräisitä vaikutuksista tyyppikäyttäjän *) sähkönsiirtolaskuun

  • Kerrostalo, vuosikulutus 2 000 kWh, hinta nousee 2,07 euroa/kk
  • Pientalo, vuosikulutus 5 000 kWh, hinta nousee 3,37 euroa/kk
  • Omakotitalo, vuosikulutus 18 000 kWh, hinta nousee 7,27 euroa/kk

Faktat siirtohinnoittelun taustalla

  • Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelua valvoo Energiavirasto.
  • Verkkoyhtiöiden hinnoittelun tason määrittää Energiaviraston kohtuullisen tuoton valvontamalli. Vuoden 2016 alusta alkanut uusi valvontajakso on aiheuttanut lähes kaikille verkkoyhtiöille paineita tuottotason tarkistukseen. 
  • Sähkömarkkinalaki määrittää toimitusvarmuustavoitteet, jotka sähköverkkojen on täytettävä asteittain vuoden 2028 loppuun mennessä. Tuolloin sähkötoimituksen keskeytys myrskyn tai lumikuorman vuoksi saa lain mukaan kestää asemakaava-alueella enintään 6 tuntia ja muualla enintään 36 tuntia.
  • Sähkömarkkinalain velvoitteiden täyttäminen edellyttää verkkoyhtiöiltä merkittäviä vuosittaisia investointeja.

Siirtohinnasto 1.1.2017 alkaen

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Raimo Härmä, p. 044 3637 063

*) Tyyppikäyttäjät ovat eri käyttäjäryhmiin kuuluvia tilastollisia ”keskimääräisiä” asiakkaita. Energiamarkkinaviraston hintavertailussa tyyppikäyttäjät jaetaan kahdeksaan ryhmään sähkön vuosikulutuksen perusteella: kerrostalo (2 000 kWh/v), pientalo (ei sähkölämmitystä 5 000 kWh/v, suora sähkölämmitys 18 000 kWh/v, varaava sähkölämmitys 20 000 kWh/v), maatila (35 000 kWh), pienteollisuus (150 000 kWh/v) ja keskisuuri teollisuus (huipputeho 500 kW kulutus 2 milj. kWh/v, huipputeho 2 500 kW kulutus 10 milj. kWh/v). Lisäksi tyyppikäyttäjillä käytetään aikajakoja sekä sulakekokoa tai huipputehoa.