Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. ̶ 30.4.2016: Sähkön myynti ja kulutus kasvoivat

02.06.2016

Kymenlaakson Sähkön toiminnallinen tulos kääntyi kasvuun katsauskaudella 1.1.–30.4.2016. Sähkön myynti ja kulutus kasvoivat selvästi edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhtiön arvion mukaan pääliiketoiminnat tulevat kehittymään tänä vuonna positiivisesti.

Katsauskaudella sähköä käytettiin jakelualueella 563 (518) GWh, mikä oli 8,7 % enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkönmyynti kasvoi 5,2 % ja oli katsauskaudella 490 (466) GWh. Sähkönmyynnistä 209 (181) GWh tuotettiin omilla voimaosuuksilla. Myös liittymien määrä kääntyi kasvuun. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 66 (54) kappaletta, mikä oli viidesosan enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan.

Konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli 36,9 (37,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 6,3 (5,7) miljoonaa euroa eli 17,1 (15,3) prosenttia liikevaihdosta.

Lisää panostuksia hiilivapaaseen tuotantoon

Kymenlaakson Sähkö jatkoi panostuksia hiilivapaaseen tuotantoon, kun tammikuussa tehtiin investointipäätös Kristiinankaupungin Metsälän tuulivoimapuistoon. Kymenlaakson Sähkön omistusosuus tuulipuistosta on noin 10 prosenttia. Metsälän tuulivoimapuiston valmistuessa päästöttömän tuotannon osuus Kymenlaakson Sähkön omasta tuotannosta nousee lähes 90 prosenttiin. Tuulivoimalla tuotetun sähköenergian määrä nousee 60 GWh:n vuositasolle, mikä vastaa noin viittä prosenttia Kymenlaakson Sähkön sähköenergian kokonaismyynnistä.

Verkkoliiketoimintaan vakautta

Verkkoliiketoimintaan tuo tänä vuonna vakautta Energiaviraston uusi valvontamalli, jossa matalan korkotason vaikutukset sallittuun tuottoon on huomioitu aiempaa paremmin. Vuoden alusta alkanut uusi valvontajakso aiheutti lähes kaikille verkkoyhtiöille paineita hinnankorotukseen ja tuottotason tarkistukseen.  Korotustarve perustuu ennen kaikkea sähkömarkkinalain edellyttämiin verkostoinvestointeihin, jotka jatkuvat korkealla tasolla vielä vuosia. Kymenlaakson Sähköverkko korottaa siirtohintoja heinäkuussa. Hinnankorotuksen vaikutus asiakkaiden verottomaan siirtohintaan tulee olemaan keskimäärin 9,8 prosenttia ja verolliseen hintaan keskimäärin 5,8 prosenttia.

Kuluvan vuoden toimitusvarmuusinvestoinnit ovat kaikkiaan noin 15 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana käynnistyivät esimerkiksi Pukkilan voimansiirtojohdon rakennustyöt ja yli 5000 etäluettavan mittarin uusiminen. Investoinnit näkyvät asiakkaille parantuvana toimitusvarmuutena – katsauskaudella asiakkailla oli jakeluhäiriöitä keskimäärin 0,69 (1,08) kappaletta ja keskeytysaika oli 0,87 (1,73) tuntia.

Yhtiörakenteeseen merkittävä muutos

Katsauskauden lopulla Kymenlaakson Sähkön yhtiörakenteessa tapahtui merkittävä muutos, kun kolmen kaakkoissuomalaisen verkonrakennusyhtiön sulautuminen Elveraksi käynnistyi. Elvera Oy aloittaa toimintansa syksyllä ja Kymenlaakson Sähkö omistaa yhtiöstä 20,5 prosenttia.

Verkonrakennusyhtiöiden fuusio vaikuttaa merkittävästi myös henkilökunnan määrään. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2016 huhtikuun lopussa 69 (135) vakinaista ja 2 (7) määräaikaista henkilöä.

Suomenkielinen osavuosikatsaus

Ruotsinkielinen osavuosikatsaus

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474