Johtoalueen reunapuiden oksinta käynnistyy Kymenlaakson Sähköverkon alueella

10.06.2016

hekoraivaus

Virolahden, Virojoen, Haminan, Inkeroisten ja Kotkan alueilla oksitaan kesän ja alkusyksyn aikana kaikkiaan noin 180 johtokilometriä.

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta karsimalla 20 kV johtoalueelle ulottuvien reunapuiden oksia helikopterin avulla. Ensi viikolla (vko 24) oksinnat käynnistyvät Haminan, Virolahden, Virojoen ja Inkeroisten alueella. Heinäkuussa työ käynnistyy myös Kotkassa. Kaikkiaan urakka kestää noin neljä kuukautta.

Oksittavaa on kaikkiaan noin 180 johtokilometriä. Raivaustyö tehdään ilmajohtomääräysten mukaisesti puiden ja johtojen riittävän etäisyyden varmistamiseksi. Toivomme metsänomistajilta ja alueiden asukkailta myönteistä suhtautumista ja pahoittelemme raivaustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Urakasta vastaa Kyvera Oy ja lennoista Heliwest Oy.

Kartat viikolla 24 käynnistyvistä raivausalueista:

Lisätietoja:
Ari Ristola, asennuspäällikkö, Kyvera Oy, puh. 040 5686 012 (ei 27.6.-25.7. välisenä aikana)
Petri Toivanen, asennuspäällikkö, Kyvera Oy, puh. 040 5623 044