Asiakkaidemme tyytyväisyyttä tutkitaan jälleen

05.10.2016

Kymenlaakson Sähkön ja Kymenlaakson Sähköverkon asiakkaiden tyytyväisyyttä yhtiöiden palveluihin ja toimintaan tutkitaan jälleen vuosittaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa.

Tutkimus tehdään puhelinhaastatteluina 6.10. alkaen noin kahden viikon aikana. Haastateltavat on valittu satunnaisotannalla 450 vastaajaa kolmesta asiakasryhmästä; verkkoasiakkaat, myyntiasiakkaat ja kokonaistoimitusasiakkaat.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia käytämme palveluidemme ja toimintamme kehittämiseen. Jos otanta osuus kohdallesi, kiitämme vastauksestasi jo ennakkoon!