Liiketoiminta

Ydinosaamistamme ovat sähkön tuotanto ja myynti sekä sähkön luotettava ja turvallinen siirto asiakkaillemme kilpailukykyiseen hintaan. 

Sähkön tuotanto ja myynti

Myymästämme sähköstä noin puolet hankitaan pohjoismaisesta sähköpörssistä ja noin 46 prosenttia tuotetaan omilla tuotanto-osuuksilla. Tästä yli 90 prosenttia on hiilineutraalisti tuotettua.

Myymme sähköä kuluttajille ja yrityksille. Sähkön tuotannosta ja myynnistä konsernissa vastaa Kymenlaakson Sähkö Oy. Energialiiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta on hieman yli puolet.

Sähköliittymät ja sähkönsiirto

Toimitamme sähköä neljän maakunnan alueelle - Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalaan, Uudellemaalle ja Päijät-Hämeeseen. Investoimme jatkuvasti sähkön toimitusvarmuuteen mm. maakaapeloimalla keski- ja pienjänniteverkkoa. Sähköverkon suunnittelun, rakennuttamisen ja käytön lisäksi liitämme asiakkaat verkkoon ja mittaamme sähkön kulutusta. Kymenlaakson Sähköverkko Oy vastaa konsernin verkkoliiketoiminnasta.

Tutustu Energiaviraston julkaisemiin sähköverkkoliiketoiminnan tunnuslukuihin (aukeaa uuteen ikkunaan)

Verkonrakennus

Verkonrakennus on tärkeä osa palveluketjuamme. Aiemmin Kymenlaakson Sähkö -konserniin kuulunut Kyvera Oy siirtyi vuoden 2016 lopulla osaksi kaakkoissuomalaista verkonrakennusyhtiötä, Elvera Oy:tä. Kymenlaakson Sähkö omistaa yhtiöstä 23,7 %.