• koskenlasku

KSOY lyhyesti lukuina 2016

  2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto, milj. euroa 94,1 93,9 106,2 119,4 131,2
Liikevoitto, milj. euroa 13,4 9,1 12,0 18,8 25,5
Liikevoitto % 14,3 9,7 11,3 15,8 19,4
Tase, milj. euroa 262,7 258,1 239,2 225,3 211,3
Maksetut osingot, milj. euroa 11,0 * 11,0 10,7 10,6 14,7
Investoinnit, milj. euroa 29,2 16,7 35,7 36,8 26,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,1 4,4 6,0 9,9 14,9
Omavaraisuusaste, % 59,9 58,2 63,9 67,7 71,3
Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja % 34,8 33,4 37,5 40,3 43,2
Quick Ratio 1,4 1,7 1,4 1,9 2,0
Henkilöstöä keskimäärin 84 137 163 180 174

 *) hallituksen esitys