KSOY lyhyesti lukuina 2019

  2019 2018 2017 2016 2015
Liikevaihto, milj. euroa 119,7 124,2 93,6 94,1 93,9
Liikevoitto, milj. euroa 22,9 23,0 53,7 13,4 9,1
Liikevoitto % 19,2 18,5 57,4 14,3 9,7
Tase, milj. euroa 265,2 269,0 266,9 262,7 258,1
Maksetut osingot, milj. euroa 9,6 8,5 8,3 11,0  11,0
Investoinnit, milj. euroa 18,0 18,0 17,1 28,3 21,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,9 14,5 31,3 12,0 6,1
Omavaraisuusaste, % 28,2 24,7 20,1 34,8 33,4
Quick Ratio 1,4 1,3 1,9 1,4 1,7
Henkilöstöä keskimäärin 58 60 64 84 137