KSOY lyhyesti lukuina 2020

  2020 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto, milj. euroa 107,9 119,7 124,2 93,6 94,1
Liikevoitto, milj. euroa 16,9 22,9 23,0 53,7 13,4
Liikevoitto % 15,6 19,2 18,5 57,4 14,3
Tase, milj. euroa 274,8 265,2 269,0 266,9 262,7
Maksetut osingot, milj. euroa 8,4 9,6 8,5 8,3 11,0 
Investoinnit, milj. euroa 17,2 18,0 18,0 17,1 28,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,9 14,9 14,5 31,3 12,0
Omavaraisuusaste, % 28,9 28,2 24,7 20,1 34,8
Quick Ratio 1,6 1,4 1,3 1,9 1,4
Henkilöstöä keskimäärin 59 58 60 64 84