• koskenlasku

KSOY lyhyesti lukuina 2017

  2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto, milj. euroa 93,6 94,1 93,9 106,2 119,4
Liikevoitto, milj. euroa 53,7 13,4 9,1 12,0 18,8
Liikevoitto % 60,6 14,3 9,7 11,3 15,8
Tase, milj. euroa 266,9 262,7 258,1 239,2 225,3
Maksetut osingot, milj. euroa 8,3* 11,0 * 11,0 10,7 10,6
Investoinnit, milj. euroa 19,0 29,2 16,7 35,7 36,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,5 9,1 4,4 6,0 9,9
Omavaraisuusaste, % 45,4 59,9 58,2 63,9 67,7
Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja % 20,0 34,8 33,4 37,5 40,3
Quick Ratio 1,9 1,4 1,7 1,4 1,9
Henkilöstöä keskimäärin 64 84 137 163 180

 *) hallituksen esitys