• koskenlasku

Kymenlaakson Sähkö lyhyesti lukuina vuonna 2015

  2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto, milj. euroa 93,9 106,2 119,4 131,2 125,9
Liikevoitto, milj. euroa 9,1 12,0 18,8 25,5 25,1
Liikevoitto % 9,7 11,3 15,8 19,4 19,9
Tase, milj. euroa 258,1 239,2 225,3 211,3 187,7
Maksetut osingot, milj. euroa 11,0 * 10,7 10,6 14,7 9,9
Investoinnit, milj. euroa 16,7 35,7 36,8 26,6 13,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,4 6,0 9,9 14,9 15,6
Omavaraisuusaste, % 58,2 63,9 67,7 71,3 73,8
Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja % 33,4 37,5 40,3 43,2 43,4
Quick Ratio 1,7 1,4 1,9 2,0 1,9
Henkilöstöä keskimäärin 137 163 180 174 167

 *) hallituksen esitys