KSOY lyhyesti lukuina 2018

  2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto, milj. euroa 124,2 93,6 94,1 93,9 106,2
Liikevoitto, milj. euroa 23,0 53,7 13,4 9,1 12,0
Liikevoitto % 18,5 57,4 14,3 9,7 11,3
Tase, milj. euroa 269,0 266,9 262,7 258,1 239,2
Maksetut osingot, milj. euroa 8,5* 8,3 11,0  11,0 10,7
Investoinnit, milj. euroa 18,0 17,1 28,3 21,2 38,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,5 31,3 12,0 6,1 8,5
Omavaraisuusaste, % 24,7 20,1 34,8 33,4 37,5
Quick Ratio 1,3 1,9 1,4 1,7 1,4
Henkilöstöä keskimäärin 60 64 84 137 163

 *) hallituksen esitys