Gå till innehållet
Hae sivustolta

Företaget

Kymmenedalens El bringer ljus och värme till människornas liv och kraft till företagens verksamhet.

I vårt distributionsområde bor det omkring 150 000 personer och vi leverar el till mer än 100 000 kunder. Vi är det största energibolaget i området mätt såväl i omsättning som i antalet kunder. Vi känner våra kunder och utvecklar till dem lösningar som även fungerar i enlighet med en hållbar utveckling av miljön och samhället.

Kymmenedalens El satsar planenligt på mångsidig energiproduktion och på fortgående utveckling av sitt elnät. Genom övervägda investeringar och sund affärverksamhet garanterar vi tillförlitlig energileverans till kunderna och en betydande avkastning till ägarkommunerna.

Koncernen

Kymmenedalens El är en energikoncern som ägs av 10 städer och kommuner.

Läs mer

Kontaktinformation

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Läs mer

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä