Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Uusi tekniikka sähkönjakelussa parantaa sähkön laatua ja vähentää sähkökatkoja

Julkaistu 23.6.2022

Kymenlaakson Sähköverkko on ottanut ensimmäisten energiayhtiöiden joukossa käyttöön uutta tasasähköön perustuvaa tekniikkaa sähkönjakelussa. Asiakkaan näkökulmasta sähkön laatu paranee ja sähkökatkot vähenevät, ja verkkoyhtiön kannalta ”LVDC” (low voltage direct current) -teknologia tuo uuden mielenkiintoisen vaihtoehdon etenkin haja-asutusalueiden sähköverkkojen saneeraukseen.

LVDC-tekniikan käyttöä testataan harvaan asuttujen haja-asutusalueiden sähkönjakelussa, jossa vikaantuessaan laajoja sähkökatkoja aiheuttavaa 20 kV:n avojohtoverkkoa voidaan soveltuvissa paikoissa korvata kaapeloidulla 1,5 kV:n pienjännitteisellä tasasähköverkolla. 20 kV:n verkon lyhentyessä sen vikaantumisen todennäköisyys pienenee. Samalla yksittäisen 20 kV:n verkon kehittämistoimenpiteen vaikutus alueelliseen sähkön toimitusvarmuuteen kasvaa.

Kymenlaakson Sähköverkon LVDC-tekniikalla toteutettu kohde sijaitsee Kouvolan Sippolassa. LVDC-laitteistot toimitti lappeenrantalainen Zero Hertz Systems Oy, joka vastasi myös kohteen suunnittelusta. Verkonrakentamisesta vastasi Elvera Oy. Liki kolmivuotisen koekäyttöjakson aikana kerättiin kokemuksia uuden teknologian toiminnasta ja hiottiin LVDC-tekniikkaan liittyviä ratkaisuita yhteistyössä.

-Kun Kymenlaakson Sähköverkko päätti ennakkoluulottomasti kokeilla startup-yhtiömme kehittämää LVDC-tekniikkaa, se tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden teknologian todentamiselle ja tuotteidemme viimeistelylle välttämättömien käytännön kokemusten keräämiseen. Hankkeen toteutus kulki käsikädessä tuotekehityksemme kanssa. Sen tuloksena syntyi myös uutta osaamista LVDC-verkkojen rakentamisesta ja LVDC-tekniikan standardoinnille arvokasta kokemusperäistä tietoa, kertoo Tero Kaipia Zero Hertz Systemsiltä.

Hankkeen toteutukselle oli ominaista sen osapuolten aito halu oppia uutta ja kehittää parempia ratkaisuita käytännönläheisellä tavalla. Yhteistyö hankkeen osapuolten välillä oli mutkatonta ja avointa, korostavat sekä Tero Kaipia että Kymenlaakson Sähköverkon Asmo Karvinen.

Uusi verkkotekniikka tukee tulevaisuuden sähköntarpeiden toteutusta

Lähivuosien aikana KSOY kerää kokemuksia uudesta verkkotekniikasta. Sippolan uusi LVDC-verkko auttaa osaltaan vähentämään alueen asiakkaiden kokemia sähkökatkoja. Lisäksi valojen välkyntänä näyttäytyvät jännitteenvaihtelut poistuvat LVDC-verkosta syötetyiltä asiakkailta. LVDC-verkon yhteyteen on myöhemmin mahdollista liittää akusto, jonka myötä asiakkaiden sähköt eivät katkea, vaikka ylemmässä LVDC-verkkoa syöttävässä keskijänniteverkossa olisi häiriöitä.

-On hienoa, että pääsemme hakemaan kokemuksia LVDC-tekniikasta oman jakeluverkkomme alueella. Energiamurros muuttaa sähkökäyttöä tulevaisuudessa, ja onkin hyvä tunnistaa sopivat tekniikat tulevaisuuden sähköverkkoon. LVDC voi hyvinkin antaa apuja tulevaisuuden sähköverkon suunnitteluun, kertoo kehityspäällikkö Asmo Karvinen Kymenlaakson Sähköverkolta.

 

Kymenlaakson Sähköverkko toimittaa sähköä yli 100 000 asiakkaalle ja sähköverkon pituus on yli 13 000 kilometriä. Investoinnit sähköverkon kehittämiseen ja kunnossapitoon ovat yli 15 miljoonaa euroa vuodessa. Perinteisten verkkotekniikoiden rinnalla tutkitaan myös uusia älykkäitä ratkaisuita. Kymenlaakson Sähköverkon älykkään sähköverkon kokonaisuuteen kuuluvat mm. etäluettavat mittarit, automaatiojärjestelmät verkon valvonnassa ja häiriötilanteiden hallinnassa sekä viimeisimpänä pienjänniteverkon LVDC-tekniikka. 

Lappeenrantalainen Zero Hertz Systems Oy on perustettu vuonna 2017. Yritys kehittää innovatiivisia tehoelektroniikka- ja automaatiotuotteita julkiseen sähkönjakeluun ja energiavarastojärjestelmiin. Yhtiön missio on tuottaa kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja uusiutuvien energialähteiden tehokkaan hyödyntämisen mahdollistavien tulevaisuuden sähkönjakeluverkkojen rakentamiseen. Uskomme, että LVDC-sähkönjakelu on yksi keskeisistä energiamurroksen mahdollistajista.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki