Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähköverkon kehittämissuunnitelman kuuleminen on käynnistynyt

Julkaistu 30.4.2024

Sähkömarkkinalain mukaisesti sähköverkkoyhtiöt ottavat asiakkaat ja sidosryhmät mukaan tarkastelemaan yhtiöiden joka toinen vuosi päivitettävää kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelman päivittäminen on nyt ajankohtaista. Kymenlaakson Sähköverkon suunnitelmaa voi tarkastella ja kommentoida toukokuun loppuun saakka.

Asiakkaillamme ja sidosryhmillämme on nyt hyvä mahdollisuus vaikuttaa sähköverkon tulevaisuuden suunnitelmiin.

Sähköverkkomme ulottuu neljän maakunnan alueelle: Kymenlaaksoon, Uudellemaalle, Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan ja tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkon kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito perustuvat tarkasti harkittuun kehittämissuunnitelmaan. Tämä suunnitelma on laajin verkkoyhtiön toimintaa ohjaava asiakirja.

Kun toimintaympäristömme muuttuu, myös sähköverkon on kehityttävä

Toimintaympäristömme muuttuu, kun yhteiskunta sähköistyy ja sähköntuotanto muuttuu ympäristöystävälliseksi. Aurinkosähkö, sähköautot ja erilaiset lämmitystapamuutokset ovat ihan tavallisen sähkönkuluttajan arkipäivää. Se, että sähköverkko on toimiva kaikkien uusienkin ratkaisujen äärellä, on meille kaikille tärkeää.

Sähköverkkoinvestoinnit ovat täydessä vauhdissa. Taajamien kaapeloinnin jälkeen olemme siirtymässä investoinneissa yhä enemmän haja-asutusalueille. Tavoitteenamme on täyttää sähköverkolle asetetut toimitusvarmuustavoitteet viimeistään vuonna 2036.  Toimitusvarmuutta haetaan kaapeloimalla johtoa maahan sekä uusimalla ilmajohtoja, ja hyödyntämällä teknisesti uusia, ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja.  Sähköverkot suunnitellaan ja rakennetaan mahdollisimman järkevästi ja taloudellisesti. Kymenlaakson Sähköverkon alueella yli 65 prosenttia asiakkaista on jo toimitusvarmuustavoitteiden piirissä.

Sähköverkon kehittämisen taustalla on tarkka suunnitelma

Sähköverkon kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito perustuvat tarkasti harkittuun kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelma päivitetään kahden vuoden välein ja lähetetään toimintaa valvovan viranomaisen, Energiaviraston, tarkistettavaksi.

Suunnittelussa huomioidaan mm. alueen väestöennusteet ja sähkönkäyttöön tulevat mahdolliset muutokset. Investoinneissa käytetty tekniikka ja ratkaisut sekä niiden taloudellisuus perustellaan tarkasti. Näiden tulee vastata toimitusvarmuudelle asetettuja tavoitteita ja verkon tulee vastata sähkönkäyttäjän vaatimuksia mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Tervetuloa kommentoimaan kehittämissuunnitelmaamme

Kehittämissuunnitelman toteutuksessa kuullaan yhtiömme asiakkaita ja sidosryhmiä. Kuulemisella pyritään huomioimaan erilaisia näkökulmia ja kerätään palautetta oman alueen jakeluverkon kehittämiseen. Kuuleminen tuo läpinäkyvyyttä verkkoyhtiön toimintaan ja parantaa yhtiön ja asiakkaiden välistä vuoropuhelua.

Pääset tutustumaan Kymenlaakson Sähköverkon kehittämissuunnitelmaan näin:

Olemme toteuttaneet kehittämissuunnitelmalle oman verkkosivuston ja voit siirtyä sivustolle alla näkyvän painikelinkin kautta:

ksoy.kehittamissuunnitelma.fi

Kehittämissuunnitelma avautuu omaksi verkkosivukseen. Voit edetä siellä sivulta toiselle ja lähettää kommentteja ja reaktioita sivukohtaisesti. Kuulemisen viimeisellä sivulla on vielä mahdollisuus antaa yleisesti palautetta koko kehittämissuunnitelmasta.

Halutessasi voit tutustua laajaan PDF-versioon kehittämissuunnitelmaan myös verkkosivullamme: ksoy.fi/kehittamissuunnitelma.

Kehittämissuunnitelman kommentointi on avoinna 31.5.2024 saakka.

Kesäkuussa analysoimme kommentit ja viimeistelemme kehittämissuunnitelman toimitettavaksi Energiavirastolle. Energiavirastolle toimitettu kehittämissuunnitelma tulee nähtäväksi verkkosivuillemme heinäkuussa (ksoy.fi/kehittämissuunnitelma).

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki