Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähköverkko parantaa sähkön toimitusvarmuutta Kouvolan Inkeroisissa

Julkaistu 15.2.2024

Sisäkuva, Elimäen sähköasema. Kuva: Tavaton media Oy

Inkeroisten sähköasemaa laajennetaan alkuvuodesta 2024 alkaneessa hankkeessa. Investoinnin myötä alueen asiakkaiden sähkönjakelun toimitusvarmuus paranee, eli esimerkiksi myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamat sähkökatkot vähenevät. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu myös muut alueelliset asiakastarpeiden muutokset, kuten esimerkiksi suurasiakkaiden tehontarpeen lisääntyminen. Hankkeen kokonaisarvo on noin 800 000 euroa. Urakoitsijana toimii Sähkölandia Oy.

Sähköasemalla tehdään tällä hetkellä valmistevia töitä. Sähköaseman sisälle asennettavien koneistojen asentaminen ja kytkeminen alkaa myös helmikuussa. Maalis- ja huhtikuu tehdään perustustöitä, jonka jälkeen työt jatkuvat ulos sijoitettavien kojeiden pystytyksellä. Laajennustyö valmistuu vuoden 2024 syksyyn mennessä.

Kymenlaakson Sähköverkolla projektista vastaa rakennuttaja Juha Saxell ja urakoitsijan työnjohtajana toimii Antti Launonen.

Kymenlaakson Sähköverkko investoi vuosittain yli 15 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja ylläpitoon. Hankkeiden toteutusta ohjaa vuoteen 2036 asti ulottuva kehittämissuunnitelma. Verkon toimitusvarmuutta parannetaan maakaapeloinnilla, verkostoautomaatiolla sekä ilmajohtojen siirtämisellä metsistä teiden varsille. Hankkeiden painopiste on siirtymässä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Vuosittain toteutamme myös alueellisesti merkittäviä sähköasema- ja voimajohtohankkeita yhteistyössä kumppaniverkostomme kanssa. Hankkeilla työllistämme mm. maanrakennuksen, sähköasennuksen ja suunnittelun ammattilaisia.

Lisätietoja

Rakennuttaja Juha Saxell, Kymenlaakson Sähköverkko puh. 045 788 409 35 tai yksikön päällikkö Esa Niemelä, Kymenlaakson Sähköverkko, puh. 040 922 3977

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki