Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähkön tilinpäätöstiedote 2023

Julkaistu 14.3.2024

Kymenlaakson Sähkö -konserni teki vuonna 2023 erittäin vahvan tuloksen. Konsernin liikevaihto oli 148,2 (196,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto 29,5 (–0,8) miljoonaa euroa. Vahvan tuloksen päätekijöitä ovat sähköntuotannon ja myynnin onnistuneet hintasuojaukset sekä sähkön tuotantomäärän kasvu. Energialiiketoiminnan tulos rahoituserien jälkeen oli 17,4 (–14,5) miljoonaa euroa. Sähköntuotannon osuus tuloksesta oli 17 miljoonaa euroa ja sähkönmyynnin osuus vajaa miljoona euroa. Verkkotoiminnan tulos parani hieman syksyn myrskyhäiriöiden aiheuttamista lisäkustannuksista huolimatta ja liikevoitto oli 14,6 (13,7) miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit olivat 21,1 (18,3) miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Aku Pyymäen mukaan vuosi 2023 oli Kymenlaakson Sähkölle onnistunut sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. – Kymenlaakson Sähkö ja Väre yhdistivät voimansa sähkön vähittäismyynnissä, ja KSOY keskittyy liiketoiminnoissaan jatkossa verkkopalveluiden ohella päästöttömään sähköntuotantoon, sanoo Pyymäki. Sähkön käyttö väheni koko Suomessa energiakriisin vaikutusten vuoksi. Kymenlaakson Sähkön toimitusmäärät jäivät verkkopalveluissa noin viisi prosenttia ja sähkönmyynnissä noin kaksikymmentä prosenttia edellisvuotta alhaisemmiksi. Sähköntuotannon määrä puolestaan kasvoi kaksikymmentäneljä prosenttia.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle merkittävästi edellisvuotta korkeamman 60 (16,9) euroa/osake osingon maksamista. Kymmenelle omistajakunnalle maksettava osinko olisi hallituksen esityksen mukaisesti 10 miljoonaa euroa.

Merkittävä energialiiketoiminnan järjestely

Kymenlaakson Sähkö toteutti järjestelyn, jossa yhtiö luovutti vähittäismyyntiliiketoiminnan Väre Oy:lle ja sai vastikkeena Väre Oy:n osakkeita. Kymenlaakson Sähköstä tuli yksi Väreen omistaja 18,1 prosentin osuudella. Järjestely sai viranomaishyväksynnän marraskuun lopulla ja toteutus tapahtui vuoden 2024 alussa.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointihankkeet ja muut verkostoinvestoinnit olivat noin 17 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusittiin noin 140 kilometriä, ja sen kaapelointiaste oli vuoden 2023 lopussa 32,4 (30,4) prosenttia.

Kymenlaakson Sähköverkon alueelle osuneet myrskyt aiheuttivat viime vuonna sähkökatkoja merkittävästi edellisvuosia enemmän. Keskimääräinen keskeytysaika yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Myrskyistä aiheutui yhtiölle huomattavia taloudellisia vaikutuksia sekä sähköverkon korjauskuluina että tuoton menetyksenä.

Kymenlaakson Sähköverkon verkkoon on liitetty jo yli 3 100 aurinkosähköjärjestelmää, joiden kokonaisteho on 26,8 MW. Uusia aurinkosähkökohteita liitettiin verkkoon vuonna 2023 yhteensä 945 (792).

Siirtyminen hiilivapaisiin tuotantomuotoihin

KSOY on toteuttanut vihreää siirtymää jo yli vuosikymmenen ajan. Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista sähkön tuotantomuodoista on siirrytty hiilivapaisiin tuotantomuotoihin, ja sähköntuotannosta 99,8 prosenttia on hiilivapaata. Vuoden 2023 merkittävä tapahtuma oli Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja säännöllisen sähköntuotannon aloitus. Olkiluoto 3 kaksinkertaistaa yhtiön ydinvoimatuotannon määrän. Vuoden 2023 aikana tehtiin myös päätös yhtiön ensimmäisestä tuotantoinvestoinnista aurinkovoimaan.

Tyytyväisyys asiakaspalveluumme on erinomaisella tasolla

Asiakaspalvelu on viime vuosina ollut erityisen kiireinen energiakriisin ja sen asiakasvaikutusten vuoksi. Vastaanotettujen asiakaspuheluiden ja -sähköpostien määrät jatkoivat kasvua vuonna 2023. Asiakaspalautteet ovat kuitenkin erittäin hyviä, ja asiakastutkimusten tulokset niin asiakastyytyväisyydessä kuin yhtiön suosittelussa ylittävät kaikki erinomaisen tason vaatimukset.

 

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

 

2023 2022
Liikevaihto, milj. euroa 148,2 196,0
Liikevoitto, milj. euroa 29,5 –0,8
Liikevoitto, % 19,9 –0,4
Oman pääoman tuotto, % 28,5 –0,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,1 0,8
Omavaraisuusaste, % 29,8 25,1
Quick ratio 1,6 1,1
Investoinnit, milj. euroa 21,1 18,3

 

 

Talouden kehitys liiketoiminnoittain (milj. €)

 

Liikevaihto Tulos rahoituserien jälkeen
2023 2022 2023 2022
Energialiiketoiminta 102,7 150,3 17,4 –14,5
Kymenlaakson Sähköverkko Oy 50,8 51,7 14,6 13,7

 

Lisätietoja: Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474

 

 

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki