Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Kymenlaakson Sähkön tilinpäätöstiedote 2021

Julkaistu 3.3.2022

Sähkön käyttö ja myynti kasvoivat, mutta tulos jäi ennakoitua heikommaksi loppuvuoden korkeiden markkinahintojen vuoksi.

Suomessa sähkön kulutus kasvoi kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kymenlaakson Sähkön toimitusmäärä verkkopalveluissa kasvoi kymmenen prosenttia ja sähkönmyynnissä kolmetoista prosenttia edellisvuotta suuremmaksi. Vuosi oli kuitenkin erityisen vaikea sähkönmyynnin osalta, kertoo toimitusjohtaja Aku Pyymäki. Sähkön spot-markkinahinta nousi Suomessa ennätystasolle 72 €/MWh ja oli 158 prosenttia edellisvuotta korkeampi.  Sähkönmyyntitoiminnan tappiot vuoden lopulla heikensivät huomattavasti koko konsernin tulosta.

Vuonna 2021 Kymenlaakson Sähkö konsernin liikevaihto oli 135,0 (107,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,4 (16,9) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy 1,7 (0,0) miljoonan euron kertaluonteiset alaskirjaukset.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 2,8 miljoonan euron osingon jakamista eli 16,90 (50,00) euroa osakkeelta.

Jo yli 65 prosenttia asiakkaista toimitusvarman verkon piirissä

Kymenlaakson Sähköverkon hinnoittelu jatkui vakaana, ja verkkopalvelun hintoja ei ole korotettu neljään vuoteen. Vuonna 2021 sähkökatkojen kesto asiakasta kohden lyheni jonkin verran ja oli nyt 2,28 (2,46) tuntia/asiakas.

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 53,1 (51,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 14,5 (15,6) miljoonaa euroa.

Sähköverkon toimitusvarmuutta parantaviin maakaapelointi- ja verkostoinvestointeihin käytettiin noin 17 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin noin 180 kilometriä ja verkon kaapelointiaste oli vuoden 2021 lopussa 29 (25) prosenttia. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n käyttöpaikoista jo yli 65 prosenttia on toimitusvarman sähköverkon piirissä.

Uusien liittymien määrä lisääntyi edellisvuodesta, kun uusia liittymäsopimuksia tehtiin 249 (200) kappaletta.

Tuotannon investoinnit kohdistuvat tuulivoimaan

Strategiansa mukaisesti KSOY teki vuonna 2021 investointipäätöksen osallistua Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentamiseen Lestijärvelle. Investoinnilla jatketaan määrätietoista työtä olla täysin hiilineutraali sähköntuottaja 2023. Lestijärven tuulipuiston valmistumisen jälkeen tuulivoiman osuus KSOY:n koko sähköntuotannosta on noin 30 prosenttia.

Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 88,0 (61,0) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen ­­–13,1 (0,3) miljoonaa euroa. Tulos sisältää tilikaudella tehdyt yhteensä 1,7 (0,0) miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset alaskirjaukset osakkuusyhtiöiden arvostukseen.  Suurin syy heikkoon tulokseen oli loppuvuoden poikkeuksellisen kylmä sää, joka yhdessä korkean sähkön hankintahinnan kanssa teki ajanjaksosta erittäin vaikean sähkön myynnille.

Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 409 (416) miljoonaa kilowattituntia.

Kymenlaakson Sähköverkon verkkoon on liitetty noin 1 370 aurinkosähköjärjestelmää, joiden kokonaisteho on 10,8 MW. Sähköä ostetaan myös lähes 1 300 pientuottajalta.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

2021 2020
Liikevaihto, milj. euroa 135,0 107,9
Liikevoitto, milj. euroa 4,4 16,9
Liikevoitto, % 3,2 15,6
Oman pääoman tuotto, % 3,9 19,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,7 10,9
Omavaraisuusaste, % 25,5 28,9
Quick ratio 0,5 1,6

Talouden kehitys liiketoiminnoittain (milj. €)

Liikevaihto Tulos rahoituserien jälkeen
2021 2020 2021 2020
Energialiiketoiminta 88,0 61,0 –13,1 0,3
Kymenlaakson Sähköverkko Oy 53,1 51,3 14,5 15,6

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa:
Kymenlaakson Sähkö Oy, toimitusjohtaja Aku Pyymäki, p. 0400 397 474

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki