Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Diplomityö toi verkkoyhtiölle uusia käytännön toimenpiteitä ja tekijälle vakituisen työpaikan

Julkaistu 12.9.2023

Juha Saxell teki diplomityönsä Kymenlaakson Sähköverkolle 110 kV johtojen ja sähköasemien saneerausvaihtoehdoista.

Aalto-yliopistossa opiskellut Juha Saxell teki kevään ja kesän 2023 aikana diplomityönsä Kymenlaakson Sähköverkolle. Aalto-yliopistossa tarkastettu työ sai hyvän arvosanan sekä yliopistosta että sähköverkkoyhtiöstä. Juha myös työllistyi suoraan Kymenlaakson Sähköverkolle opintojaan vastaavaan tehtävään ja työskentelee nyt verkkoyhtiön rakennuttajana.

Diplomityön tavoitteet ja tulokset saavutettiin, työn tekijällä helpottunut olo

Työn tavoitteena oli selvittää sähköasemien ja 110 kV:n verkon rakentamisen nykytila, käytettävien komponenttien ja rakenteiden määrittelyä sekä tehdä kehitysehdotuksia sähköasemien ja 110 kV:n verkon saneerausperusteisiin.

Osana työtä tehtiin sähköasemien ja 110 KV verkon rakentamisen nykytilan selvitys ja rakentamisen teknistaloudellinen analyysi. Analyysi sisälsi mm. elinkaarikustannuslaskentaa, vertailua saneerauksen vs. uuden rakentamisen välillä sekä huoltovarmuuden analysointia.

Diplomityön tuloksissa todetaan voimajohtojen rakentamisen osalta, että nykyisin käytetyissä pylväsrakenteissa ei ole tarvetta tehdä muutoksia, mutta toteutuksessa suositellaan jatkossa esimerkiksi komposiittieristimien sallimista tietyin reunaehdoin sekä varautumista tehojen kasvuun tietyillä rakenneratkaisuilla. Sähköasemarakentamisen osalta työssä tarkasteltiin läpi kaikki pääkomponentit ja otettiin kantaa mm. komponenttien mitoitukseen kustannustehokkuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Diplomityössä suositellaan uusien päämuuntajien tehoksi jatkossa vähintään 16 MVA ja annetaan myös muita suosituksia sähköasemien rakennuttamisen toteutukseen.

Selkeinä jatkokehityskohteina diplomityössä esitetään dokumentoinnin parantamista sekä 110 kV erottimien ja katkaisijoiden huoltovälien pidentämistä.

Juha kertoo, että työn tekeminen Kymenlaakson Sähköverkolle sujui todella hyvin. ”Diplomityön aihe oli mielenkiintoinen, mikä teki työn kirjoittamisesta helpompaa. Sain työn tekemiseen apua verkon asiantuntijoilta aina tarvittaessa. Nyt työn valmistuttua ja koulujen ollessa ohi, on helpottunut olo. Vakituisen työn ansiosta voi tulevaisuutta alkaa suunnitella jo pidemmälle.”

Työn tuloksia päästään viemään käytäntöön

Elimäen sähköasema. Kuva: Tavaton Media 2023

Juhan esimiehenä nykyisin toimiva ja toisena diplomityön ohjaajana mukana ollut käyttö ja kumppanuudet -yksikön päällikkö Esa Niemelä sanoo, että Juha teki hyvän diplomityön, jonka tuloksia päästään myös viemään käytäntöön tulevien hankkeiden kautta. Myös toinen ohjaajista, Kymenlaakson Sähköverkon kehityspäällikkö Asmo Karvinen toteaa, että Juha pääsi hyvin kiinni diplomityön aiheeseen ja aikaansaannokseksi saatiin sitä, mitä haettiin, eli käytännön ratkaisuja sähköaseman ja suurjännitekomponenttien rakentamiseen.

Molemmat kiittävät Juhaa hyvästä työstä ja toivottavat lämpimästi tervetulleeksi työyhteisöön.

 

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki