Dataskyddsbeskrivning

Skydd för kunduppgifter och förtroende är absoluta förutsättningar för vår verksamhet. Vi utnyttjar de uppgifter som vi har fått av kunder endast på sätt som vi överenskommit om med kunderna. I de flesta fallen baserar sig behandlingen av personuppgifter på giltigt avtal eller på lagstadgade skyldigheter. I KSOY:s dataskyddsbeskrivning berättar vi i vilka syften kundens uppgifter används.

Vid behov står vår kundservice gärna till tjänst om du har frågor om detta.

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft 25.5.2018 och tillämpas i alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Målet med den nya förordningen är att allt tydligare poängtera kundens rättigheter att själv bestämma om sina uppgifter och hur de egna personuppgifterna används.

Dataskyddsbeskrivning