Ersättningar vid störningar

Enligt elmarknadslagen har elanvändare rätt att få en standardersättning om deras användningsställe har varit utan elektricitet utan avbrott i minst 12 timmar. Storleken på standardersättningen beror på nätserviceavgiften och längden på avbrottet. Som kund hos oss kan du ansöka om ersättning av oss även för skada eller olägenhet som orsakas av vår elnätsverksamhet.