Störningssituationer

Meddela om störningar i eldistributionen till vår feltjänst som betjänar 24 h varje dag av året.

Meddela alltid felställen till vår jour. Rör aldrig själv vid träd som till exempel fallit över ellinjerna och börja inte på egen hand avlägsna träd från llinjen. Rör inte vid ellinjer som ligger på marken eftersom de innebär livsfara.

Feljouren betjänar på numret 
05 778 0222.