Småproduktion

Allt fler konsumenter och bolag är intresserade av ett eget solel- eller något annat småproduktionssystem. Inom Kymmenedalens Elnäts nätområde har ungefär 50 kunder anslutits till nätet och Kymmenedalens El köper av hälften av dem den el som överstiger deras egen användning (antalet i slutet av 2015).  

För att småproduktion ska kunna anslutas till elnätet ska anläggningarna uppfylla bestämda standarder och rekommendationer. Installeringen av anläggningarna kräver också sakkunskap. Kontakta ditt nätbolag i god tid eftersom produktionsanläggningar inte får anslutas till nätet utan nätbolagets tillstånd.

I frågor som gäller småproduktion vänligen ring till 05 77 801 eller skicka e-post till pientuotanto@ksoy.fi (rådgivning om småproduktion, köpavtal för el) eller kontakta Kymmenedalens Elnäts anslutningsförsäljning tfn 05 7780 510, liittymamyynti@ksoy.fi (anslutning av småproduktion till nätet).

Bekanta dig med våra anvisningar

Användarerfarenhet av eget solelsystem

Vi anskaffade ett eget 10 kW solelsystem sommaren 2013. På vårt kontor i Elimä byggdes en 10 kW solcellanläggning bestående av 40 solpaneler.  Vi uppskattar att systemet producerar 8 000–9 000 kWh per år vilket motsvarar ungefär fyra höghustvårummares elförbrukning. Det egna systemet ger oss värdefull användarerfarenhet vilket vi utnyttjar också i vår kundtjänst. Bekanta dig med uppförljningsuppgifterna för Kymmenedalens El:s10 kW solelsystem. >