Toimitusvarmuusalueet

Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueen verkon pituus on noin 13 000 kilometriä. Verkon kehittäminen ja kunnossapito on keskeinen osa toimintaamme ja palvelee niin kotitalouksia kuin yrityksiä ja yhteiskunnan toimintojakin. Parannamme sähköverkon toimitusvarmuutta maakaapeloimalla verkkojamme vuosittain n. 200 km lisäämällä automaatiota, raivaamalla johtokatuja sekä siirtämällä johtoja tien viereen.

Sähkömarkkinalain mukaisesti vuonna 2028 asemakaava-alueella ei saa esiintyä myrskyn, tuulen tai lumikuorman seurauksena yli 6 h keskeytyksiä ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 h keskeytyksiä. Alla näkyvässä kartassa kerromme ne alueet, joissa lain vaatimat toimitusvarmuusmääräykset täyttyvät tällä hetkellä. Sinisellä merkityt alueet ovat 36 h alueita ja vihreät alueet 6 h toimitusvarmuusalueita.