Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Tuet aurinkosähköjärjestelmän hankintaan

Aurinkopaneelit yleistyvät kotien ja yritysten katoilla nopealla tahdilla, ja moni laskee investoinnin kannattavuutta. Laskelmia tehdessä on hyvä muistaa, että kuluttaja voi saada aurinkopaneeleiden hankintaan kotitalousvähennystä ja yritykset energiatukea.

Kotitalousvähennys

Yksityishenkilö, joka teettää työtä kotona, omistus- tai vuokra-asunnossaan, kesämökillä tai vanhempiensa asunnolla, voi saada tänä vuonna (2021) teettämänsä työn osuudesta 40 % kotitalousvähennystä. Aurinkopaneelien asennus kuuluu vähennyksen piiriin. Kotitalousvähennystä haettaessa omavastuu on 100 euroa vuodessa, ja vähennyksen maksimimäärä on 2 250 euroa vuodessa henkilöä kohden. Puolisoiden maksimivähennys on yhteensä 4 500 euroa vuodessa.

ARA:n energia-avustukset

ARA myöntä energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020 -2022. Avustusta voivat hakea omakotitalot, taloyhtiöt ja ARA -yhteisöt, kun avustuksen myöntämisen ehdot täyttyvät.

Lisätietoa ARA:n sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan)

Energiatukea yrityksille

Aurinkopaneelit yleistyvät nopeasti myös yritysten ja yhteisöjen katoilla. Yritykset, kunnat tai muut yhteisöt voivat saada energiatukea investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, edistävät energian säästöä, tehostavat energian tuotantoa tai käyttöä tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Energiatukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista. Uudet energiatukihakemukset tulee osoittaa Tekesille sähköistä asiointipalvelua käyttäen. Aurinkosähköinvestointeihin voi saada tukea 20 % (vuonna 2021).

Lisätietoa Business Finlandin sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan)

Energiatukea maatiloille

Maatilan energiantuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit voivat kuulua energiatuen piiriin. Investointi on tukikelpoinen vain siltä osin, kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa. Tuen määrä on 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Ennen tukipäätöstä aloitetuille toimenpiteille ei myönnetä investointitukea. Tukia haetaan sähköisen Hyrrä-palvelun kautta.

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan)

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki