Vakiokorvaus pitkästä sähkökatkosta

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hänen käyttöpaikkansa on ollut ilman sähköjä yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia. Vakiokorvauksen suuruus riippuu asiakkaan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta. 

Vakiokorvauksen määrät vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ovat:

  • 10 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12h mutta vähemmän kuin 24h
  • 25 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24h mutta vähemmän kuin 72h
  • 50 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72h mutta vähemmän kuin 120h
  • 100 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120h mutta vähemmän kuin 192h
  • 150 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192h mutta vähemmän kuin 288h
  • 200 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288h

Asiakkaalle maksettavan korvauksen suuruus kalenterivuoden kuluessa on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta verkkopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon oman kaukokäyttöjärjestelmän kautta tai sähkökäyttäjän ilmoituksesta ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi. Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta voisi olla energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Työturvallisuus huomioidaan aina

Sellaisissa tapauksissa, joissa vian korjausmiehistön turvallisuus on vaarassa, keskeytysajan laskenta aloitetaan vasta silloin, kun korjaus voidaan turvallisesti aloittaa. Tällaisia tapauksia voisivat olla esim. rajut myrskyt, joissa korjaajat ovat vaarassa jäädä kaatuvien puiden alle tai on vaarallista lähteä veneellä saaristoon korjaamaan vikoja.

Korvaus hyvitetään sähkölaskussa

Kymenlaakson Sähköverkko Oy maksaa sähköntoimituksen vakiokorvauksen asiakkaalle verkkopalvelumaksun hyvityksenä sähkölaskussa automaattisesti.