Vakiokorvaus pitkästä sähkökatkosta

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hänen käyttöpaikkansa on ollut ilman sähköjä yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia. Vakiokorvauksen suuruus riippuu verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta. Asiakkaalle maksettavan korvauksen suuruus kalenterivuoden kuluessa on 1.1.2016 alkaen enintään 1 500 euroa. 1.1.2018 alkaen enintään 2 000 euroa.

Sähköntoimituksen keskeytyksestä maksettavan korvauksen suuruus verkkopalvelumaksusta on lain mukaan:

  • 10 %, kun keskeytys on pituudeltaan vähintään 12 tuntia, mutta vähemmän kuin 24 tuntia.
  • 25 %, kun keskeytys on vähintään 24 tuntia, mutta vähemmän kuin 72 tuntia.
  • 50 %, kun keskeytys on vähintään 72 tuntia, mutta vähemmän kuin 120 tuntia.
  • 100 %, kun keskeytys on vähintään 120 tuntia, mutta vähemmän kuin 192 tuntia.
  • 150 %, kun keskeytys on vähintään 192 tuntia, mutta vähemmän kuin 288 tuntia.
  • 200 %, kun keskeytys on vähintään 288 tuntia.

Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon oman kaukokäyttöjärjestelmän kautta tai sähkökäyttäjän ilmoituksesta ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi.
Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta voisi olla energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Työturvallisuus huomioidaan aina

Sellaisissa tapauksissa, joissa vian korjausmiehistön turvallisuus on vaarassa, keskeytysajan laskenta aloitetaan vasta silloin, kun korjaus voidaan turvallisesti aloittaa. Tällaisia tapauksia voisivat olla esim. rajut myrskyt, joissa korjaajat ovat vaarassa jäädä kaatuvien puiden alle tai on vaarallista lähteä veneellä saaristoon korjaamaan vikoja.

Korvaus hyvitetään sähkölaskussa

Kymenlaakson Sähköverkko Oy maksaa sähköntoimituksen vakiokorvauksen asiakkaalle verkkopalvelumaksun hyvityksenä sähkölaskussa automaattisesti.