Korvaukset häiriötilanteissa

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hänen käyttöpaikkansa on ollut ilman sähköjä yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia. Vakiokorvauksen suuruus riippuu asiakkaan vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta. Sähkökatkon aiheuttamasta vahingosta tai haitasta voit hakea korvausta Kymenlaakson Sähköverkolta tai omalta vakuutusyhtiöltäsi.

Sähkövahinko

Vakiokorvaus pitkästä sähkökatkosta