Suurjännitteisen jakeluverkon hinnasto 1.1.2019 (alv 0 %)

KANTAVERKKO-OSUUS

Kulutusmaksu

Asiakas maksaa kulutusmaksun sähköverkon liittymispisteissä Asiakkaan verkkoon suoraan tai välillisesti liittyvän sähköenergian kulutuksen määrän perusteella. 

Kulutusmaksun yksikköhinta on 
8,8 €/MWh talviaika
2,5 €/MWh muu aika
 
Talviajalla tarkoitetaan ajanjaksolla 1.12.–28.2. maanantai–perjantai klo 7–21 välistä aikaa. 

Kulutusmaksun perusteena oleva kulutus määritetään Asiakkaan liittymispisteessä virtaavan sähköenergian, Asiakkaan liittymispisteen takaisen mahdollisen sähköenergian tuonnin ja viennin sekä voimalaitosten nettotuotantojen perusteella. 

Verkosta ottomaksu 

Asiakas maksaa verkon ottomaksun sähköverkon liittymispisteiden kautta virtaavan sähköenergian määrän perusteella. 

Verkosta ottomaksun yksikköhinta sähköverkosta otolle on 
0,9 €/MWh

Verkkoon antomaksu 

Asiakas maksaa verkkoon antomaksun sähköverkon liittymispisteiden kautta virtaavan sähköenergian määrän perusteella. 

Verkkoon antomaksu sähköverkkoon annolle on 
0,6 €/MWh 

Voimalaitosten tehomaksu 

Asiakas maksaa tehomaksua kaikista sähköverkkoonsa suoraan tai välillisesti liittyneistä voimalaitoksista, jotka ylittävät komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n nettosähkötehon. Voimalaitosten tehomaksu peritään asiakkaan liittymispisteen takaisilta voimalaitoksilta Asiakkaan ilmoittaman nettosähkötehon perusteella.

Voimalaitoksen tehomaksu on 1900 €/MW/vuosi 

Lyhyen käyttöajan voimalaitokset 

Energiaperusteinen lyhyen käyttöajan energiamaksu laskutetaan nettotuotannosta teho-maksun sijaan, kun on erikseen sovittu lyhyen käyttöajan voimalaitoksista.  

Lyhyen käyttöajan energiamaksu on 3,20 €/MWh 

Loissähköä koskevat maksut 

Loistehomaksu laskutetaan kuukauden suurimmasta asiakkaan liittymispistekohtaisen loissähköikkunan ylityksestä. Loisenergiamaksu laskutetaan asiakkaan liittymispisteen kautta siirtyvän loisenergian määrästä loissähköikkunan ylittävältä osalta. 

Loissähkösiirron maksut ovat 
Loisenergiamaksu, otto    5 €/MVAr
Loisenergiamaksu, anto    5 €/MVAr
Loistehomaksu                 1000 €/MVAr

KYMENLAAKSON SÄHKÖVERKKO OY:N VERKKOPALVELUOSUUS 

Liityntäpistemaksu

500 € / kuukausi / liityntäpiste

Energiamaksu 

Asiakas maksaa energiamaksun Asiakkaan verkkoon suoraan tai välillisesti liittyvän sähköenergian kulutuksen määrän perusteella. 

2,00 €/MWh

Verkkoon antomaksu 

Asiakas maksaa verkkoon antomaksun sähköverkon liittymispisteiden kautta virtaavan sähköenergian määrän perusteella. Verkkoon antomaksu sähköverkkoon annolle on 

2,00 €/MWh.