Sähkön alkuperä

Asiakkaanamme saat kerran vuodessa tuoteselosteen, joka kertoo meiltä ostamasi sähkön alkuperän eli miten se on tuotettu.

Toimittamamme sähkön ominaispäästöt 2019

Hiilidioksidi 161,1 gCO2/kWh

Käytetty ydinpolttoaine 0,92 mg/kWh

Sähkönhankinnan energialähdejakauma 2019

  • Uusiutuvat energianlähteet 38,8%
  • Ydinvoima 33,2%
  • Fossiiliset energianlähteet ja turve 28,0%
Kaaviokuvassa sähkönhankinnan energianlähdejakauma vuodelta 2019, sama tieto löytyy sivun tekstistä.