Sähkön alkuperä

Asiakkaanamme saat kerran vuodessa tuoteselosteen, joka kertoo meiltä ostamasi sähkön alkuperän eli miten se on tuotettu.

Toimittamamme sähkön ominaispäästöt 2020

Hiilidioksidi 170,2 gCO2/kWh

Käytetty ydinpolttoaine 1,09 mg/kWh

Sähkönhankinnan energialähdejakauma 2020

  • Uusiutuvat energianlähteet 32,5 %
  • Ydinvoima 37,7 %
  • Fossiiliset energianlähteet ja turve 29,7 %
Sähkönhankinnan energialähdejakauma 2020

Ilmoitamme vuoden 2021 luvut heinäkuun alussa 2022.