Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön kokonaishinta muodostuu sähköenergian ja sähkön verkkopalvelun (sähkön siirto) hinnoista sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Asiakkaanamme voit seurata Online-palvelusta, miten oma laskusi jakautuu energian, verkkopalvelun ja verojen osalta.

Sähkön kokonaishinta muodostuu veroista, sähkön siirrosta ja sähköenergiasta.

Sähköenergian hinta  muodostuu käyttöpaikan pääsulakkeen mukaisesta perusmaksusta sekä sähköenergian käytön mukaisesta käyttömaksusta. Sähköenergian osuuden voit halutessasi kilpailuttaa.

Sähkön verkkopalvelun hinta (sähkön siirto) muodostuu käyttöpaikan pääsulakkeen mukaisesta perusmaksusta sekä sähkönkäytön mukaisesta siirtomaksusta. Sähkön verkkopalvelun hinta sisältää sähköverkon rakentamisesta, ylläpidosta ja sähkön mittauksesta aiheutuvat kustannukset. Sähkön verkkopalvelusta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija, eikä sitä voi kilpailuttaa.

Sähkövero  Sähköstä maksetaan erillistä sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua, jotka maksetaan kulutetun sähkön määrän mukaan. Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu laskutetaan sähkön siirtohinnan yhteydessä.