• Arki virtaa

KSOY -Kymenlaakson Sähkö

Kymenlaakson Sähkö on eteenpäin katsova energiayhtiö, joka on tuonut suomalaisille virtaa arkeen jo yli sadan vuoden ajan. 

Tuomme valoa ja lämpöä ihmisten elämään ja voimaa yritysten toimintaan. Olemme alueemme merkittävin energiayhtiö niin liikevaihdolla kuin asiakasmäärälläkin mitattuna. Sähköverkkomme ulottuu neljän maakunnan alueelle Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Lisäksi myymme sähköä koko Suomeen.

Toimintaperiaatteemme mukaan asiakkaan ei tarvitse olla energia-alan asiantuntija. Riittää, että sähköyhtiö on. Toimitamme sähköä yli 100 000 asiakkaalle, joiden tarpeet ja toiveet tunnemme. Panostamme monipuoliseen energiantuotantoon ja sähköverkkomme tinkimättömään kehittämiseen, sekä teemme pitkäjänteistä, tuloksiin tähtäävää työtä ihmisen, ympäristön ja yhteiskunnan puolesta.

Kymenlaakson Sähkö on 10 kaupungin ja kunnan omistama energiakonserni. Omistajakunnat ja -kaupungit ovat Loviisa, Kouvola, Hamina, Orimattila, Hollola, Lapinjärvi, Luumäki, Myrskylä, Pukkila ja Virolahti. Harkituilla investoinneilla ja terveellä liiketoiminnalla varmistamme luotettavan energiantoimituksen asiakkaille ja merkittävän tuoton omistajakunnille.

Vastuullisuus

Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi on meille tärkeää. Vastuullinen toiminta ja hyvä yrityskansalaisuus tarkoittaa meille valintoja ja tekoja. Omalla toiminnallamme tuemme hyvinvointia ja elinvoimaisuutta alueellamme myös tulevan sukupolven hyväksi. 

Ympäristö

Ympäristönäkökulma on mukana kaikessa toiminnassamme ja vaikuttaa keskeisesti niin työhömme kuin valintoihimme energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten merkitys energia-alalla on suuri. Keskeinen kysymys on ilmastomuutoksen hillitseminen investoimalla uusiutuvaan energiaan ja hiilineutraaliin tuotantoon. 

Yli 90 % sähköntuotannostamme on hiilivapaata ja kohdistamme uudet investoinnit vähäpäästöiseen tuotantoon. Kokonaisinvestointimme hiilivapaaseen tuotantoon 2010-luvulla ovat merkittäviä. Tässä asiassa olemme suomalaisten energiayhtiöiden eturintamassa.

Ihmiset

Vastuullisessa sidosryhmätyössä on tärkeää tunnistaa keskeisten ryhmien odotukset ja tarpeet. Meille tärkeitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja omistajat.

Tyytyväiset asiakkaat

Meillä on vastuu asiakkaistamme, jotka luottavat kykyymme tehdä kestäviä ratkaisuja energiantuotannossa ja toimittaa sähköä mahdollisimman häiriöttömästi ja tehokkaasti. Tavoitteenamme on säilyttää asiakastyytyväisyyden hyvä taso. Mittaamme vuosittain asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme. Haluamme ymmärtää ja ennakoida asiakkaidemme muuttuvia tarpeita ja vastata niihin parhaalla mahdollisella tavalla.

Energianeuvonta ja kannustaminen energiansäästöön ovat tärkeä osa vastuullista toimintaamme. Yhdessä alueemme kuntien, kaupunkien ja muiden sähköyhtiöiden kanssa tarjoamme kuluttajille maksuttoman energianeuvonnan. Olemme myös mukana hankkimassa alueemme tokaluokkalaisille energia-asioiden oppimateriaaleja. Tavoitteena on kiinnittää huomiota energiankäyttöömme ja siihen, kuinka energiaa ja materiaaleja järkevästi käyttämällä vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja muita toimintamme ympäristövaikutuksia.

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Meillä on noin 60 työntekijää, joiden hyvinvoinnista pidämme huolta. Lisäksi työllistämme verkostoinvestointiemme ja kunnossapitotoimiemme kautta moninkertaisen määrän palveluntuottajia ja tavarantoimittajia ja näin tuotamme hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Omistajat

Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen toimintaan, joka ulottuu seuraavaa kvartaalia pidemmälle ja toimii omistajien parhaaksi.

Yhteisö

Alueemme hyvinvointi ja kehittyminen on meille tärkeää. Olemme aktiivisesti mukana toiminta-alueemme yhteisöissä, kehitämme ja verkostoidumme, jotta menestyisimme yhdessä.

Osallistumme yhteisöjen toimintaan mm. tukemalla urheiluseurojen toimintaa, sponsoroimalla pienimuotoisesti kulttuuritapahtumia sekä yksittäisiä kampanjoita, seminaareja tms. tilaisuuksia. Lue lisää sponsoroinnista ja juniori- ja nuorisourheilustipendeistä.

Oman toiminta-alueemme kehittämisen lisäksi toimimme aktiivisesti myös energiatoimialan kehittämiseksi. Teemme yhteistyötä energiatoimialan muiden toimijoiden kanssa vakaan, ennakoitavan ja turvallisen toimintaympäristön kehittämiseksi. Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa Energiaviraston ja muiden keskeisten viranomaistahojen kanssa sääntely- ja investointiympäristön kehittämiseksi.

KSOY. Ja arki virtaa.