Gå till innehållet
Hae sivustolta

KSOY elförsäljningen flyttar över till Väre

Kymmenedalens El Ab och Väre Oy har avtalat om en omorganisering enligt vilket Kymmenedalens El:s samtliga konsument- och småföretagskunder flyttar över till Väre den 1 januari 2024.

De stora kunderna inom företagsförsäljning står utanför omorganiseringen och stannar kvar för en bestämd tid som kunder hos Kymmenedalens El.

Försäljningsavtalen och avtalen för småskalig produktion för KSOY:s kunder övergår med priser och giltighetstider till Väre och förblir oförändrade. Kunderna behöver inte vidta några åtgärder. KSOY sköter kundtjänsten för elförsäljningskunderna som flyttar över och faktureringen av dem fram till den 29 februari 2024, varefter tjänsterna och avtalen sköts av Väre.

Omställningen inverkar inte på Kymmenedalens Elnäts nättjänstkundrelationer. Nättjänstkundernas tjänster förblir oförändrade, och KSOY kommer även i fortsättningen att ha hand om elnätkundernas kundtjänst och fakturering.

I samband med omorganiseringen blir KSOY en betydande ägare i Väre med en ägarandel på omkring 18 procent. KSOY kommer i fortsättningen att koncentrera sig i sina affärsverksamheter på utsläppsfri elproduktion och elnätstjänster av hög kvalitet i Kymmenedalens Elnät.

www.vare.fi/ksoy

Omorganiseringen behöver ännu godkännas av Konkurrens- och konsumentverket.

Frågor och svar till våra kunder

Avtal

 • Ditt elförsäljningsavtal flyttas över till Väre Oy.
 • Energitjänstbolaget Väre Oy har ingått ett avtal enligt vilket Kymmenedalens El:s elförsäljningskunder flyttar över till Väre den 1 januari 2024. KSOY ska i fortsättningen fokusera i sin affärsverksamhet på utsläppsfri elproduktion och högklassiga elnätstjänster i Kymmenedalens Elnät.
 • Elförsäljningsavtalen övergår till Väre den 1 januari 2024.
  Kymmenedalens El sköter kundtjänsten för kunderna som flyttar över och faktureringen av dem till den 29 februari 2024, varefter tjänsterna och avtalen sköts av Väre. Kunderna behöver inte vidta några åtgärder.
 • Ditt elförsäljningsavtal går över till Väre den 1 januari 2024 med gällande avtalsvillkor, det vill säga att elavtalet samt dess pris och tjänster fortsätter tills vidare oförändrade, utan några som helst ändringar. Detta gäller såväl tidsbundna som tills vidare gällande avtal. Du behöver inte vidta några åtgärder.
 • I ärenden som gäller elförsäljningsavtal betjänas du av Kymmenedalens El:s kundtjänst fram till den 29 februari 2024 och därefter av Väres kundtjänst.
 • Nej, det kan du inte. Ett tidsbundet elavtal är bindande för båda parterna och gäller till och med det datum som avtalats i enlighet med avtalsbekräftelsen och -villkoren. Kymmenedalens El:s tidsbundna elavtal går över till Väre den 1 januari 2024 i oförändrad form, med gällande priser och avtalsvillkor. Avtalen fortsätter som avtalat till utgången av den bestämda tiden.
 • Om ditt tidsbundna elförsäljningsavtal upphör den 4 februari 2024 eller tidigare, får du ett anbud på ett fortsatt avtal från Kymmenedalens El.
 • Om ditt tidsbundna elförsäljningsavtal upphör den 5 februari 2024 eller senare, får du ett anbud på ett nytt avtal från Väre.
 • Omställningen inverkar inte på Kymmenedalens Elnäts nättjänstkundrelationer. Nättjänstkundernas tjänster förblir oförändrade, och KSOY kommer även i fortsättningen att ha hand om elnätkundernas kundtjänst och fakturering.

Fakturering

 • Kymmenedalens El kommer att fakturera elförsäljningskunderna till den 29 februari 2024. Du kommer att få en sluträkning på elförsäljningen från Kymmenedalens El i mars 2024.
  Därefter kommer räkningen från Väre.
 • Om du är kund hos Kymmenedalens Elnät, fortsätter faktureringen av ditt nättjänstavtal i normal ordning även efter den 1 mars 2024.

Du får i fortsättningen räkningar från två elbolag.

 • Om du för närvarande endast har ett elförsäljningsavtal med oss, kommer du i fortsättningen att få räkningen för elförsäljningsavtalet av Väre och nättjänsträkningen av ditt distributionsnätbolag.
 • Om du för närvarande har endast ett nättjänstavtal med oss, kommer du att få räkningen från Kymmenedalens Elnät Ab och räkningen för elförsäljningsavtalet av din nuvarande elförsäljare.
 • Om du för närvarande har både ett försäljnings- och ett nättjänstavtal med oss, kommer du att få räkningen för elförsäljning från Väre och för nättjänstavtalet från Kymmenedalens Elnät Ab.
 • Om du för närvarande har endast ett elnättjänstavtal med oss, kommer du fortfarande att få räkningen från Kymmenedalens Elnät Ab och räkningen för elförsäljningsavtalet från din nuvarande elförsäljare.
 • Om du för närvarande har både ett elförsäljnings- och elnättjänstavtal med oss, kommer du i fortsättningen att få räkningen för elförsäljning från Väre och för nättjänstavtalet från Kymmenedalens Elnät Ab.

Flytt

 • Om du har ett elförsäljningsavtal med Kymmenedalens El, ska du tills vidare ta kontakt med Kymmenedalens El.
 • När du flyttar till ett nytt hem, behöver du ett elförsäljningsavtal och ett nättjänstavtal för att få elektriciteten påkopplad. Båda avtalen görs av den elförsäljare som du väljer.
 • Om din flyttning är relaterad till ett fastighetsköp, kan du sköta ägarbytet av elanslutningen genom att meddela om saken till Kymmenedalens El:s/Elnät Ab:s kundtjänst antingen per telefon 05 7780 500 eller genom att skicka ett meddelande på blanketten som du hittar på webbsidan: https://www.ksoy.fi/sv/kundtjansten/kontakta-oss/.

Köpeavtal för småskalig produktion

 • Alla Kymmenedalens El:s köpeavtal för småskalig produktion kommer att överföras automatiskt till Väre. Ändringen kräver inte några åtgärder av kunderna.
 • Väre kommer att betala ersättningarna för överloppsproduktion till kunderna med småskalig produktion i enlighet med faktureringsrytmen.
 • Avtalet om leverans till nätet för småskalig produktion fortsätter hos Kymmenedalens Elnät Ab.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä