Liittymishinnasto 1.2.2018

Hinnasto 1.2.2018
Pienjänniteliittymä

(arvonlisäveroton, palautuskelpoinen)

Pääsulake / A Vyöhyke I Vyöhyke II
3 x 25 A  2 700 € 4 090 €
3 x 35 A  3 790 € 5 720 €
3 x 50 A  5 410 € 8 180 €
3 x 63 A  6 820 € 10 300 €
3 x 80 A  8 660 €  
3 x 100 A 10 820 €  
3 x 125 A 13 520 €  
3 x 160 A 17 310 €  
3 x 200 A 21 640 €  
3 x 250 A 27 050 €  
3 x 315 A 34 080 €  
3 x 400 A 43 280 €  
yli 3 x 400 A 108 € / A  
     

Liittymismaksuvyöhyke sähkönkäyttöpaikan sijainnin perusteella

Vyöhyke I = Vyöhyke I hinnastoa sovellamme asemakaava-alueilla sijaitseviin liittymiin.

Vyöhyke II = Vyöhyke II hinnastoa sovellamme asemakaava-alueiden ulkopuolella enintään 800 m etäisyydelle nykyisestä muuntamosta rakennettaviin liittymiin

Pienjänniteliittymissä noudatamme vyöhykehinnoittelun soveltamisalueiden ulkopuolelle jäävissä kohteissa aluehinnoittelua eli liittymismaksu pohjautuu verkoston todellisiin rakentamiskustannuksiin.

Emme sovella vyöhykehinnoittelua myöskään kohteissa, joiden muuntopiirissä on voimassa normaalia kalliimman liittymismaksun palautusehto. Vyöhyke- ja aluehinnoittelun ulkopuolelle jäävät liittymät hinnoittelemme tapauskohtaisesti. Liittymismaksu on vähintään sama kuin vyöhykehinnastoissa.

Keski- ja suurjänniteliittymä 

(+ alv 24 %, liittymismaksu ei ole palautuskelpoinen)

  Keskijänniteliittymät 10 kV ja 20 kV Suurjänniteliittymät 110 kV
Perusosa 11 620 € 32 920 €
Kapasiteettivarausmaksu 42 € / kVA 26 € / kVA

Hinta on hinnaston mukainen jos liittymäkustannukset ovat enintään perusosan mukaiset. Liittymistarjous on tapauskohtainen.