Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Voiko kesäasunnolle asentaa aurinkopaneelit itse?

13.3.2024

Kysymykseen on kaksi vaihtoehtoista vastausta. Ensimmäinen vaihtoehto koskee yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitettävää järjestelmää ja toinen yksinään toimivaa saarekekäyttöistä mökkijärjestelmää.

Vastaajana tekninen asiantuntija Matti Orrberg
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry / Sähköinfo Oy

Yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitettävä järjestelmä on valvovan viranomaisen Tukesin tulkinnan mukaan sellainen kokonaisuus, jonka sähköasennukset paneelistoa myöten on tehtävä sähköurakoitsijan alaisuudessa. Tämä on täysin ymmärrettävä linjaus, koska jo paneeliston asennuksessa voisi syntyä sellainen virhe, joka voisi aiheuttaa vähintäänkin häiriötä yleiseen sähkönjakeluun.

Jos taas kyseessä on yksinäinen, yleisestä jakeluverkosta irralliseksi saarekkeeksi jäävä järjestelmä, jonka paneeliston kokonaisjännite rajoittuu alle 120 V:n tasoon, saat sähköturvallisuuslain tulkintojen mukaan tehdä paneeliston asennuksen myös itse. Tällöin sinun pitää kuitenkin olla varma siitä, että osaat tehdä asennuksen, ja noudattaa asennukselta vaadittuja standardeja.

Alle on listattu turvallisuuden kannalta tärkeimpiä seikkoja, joiden puutteista johtuvia vaaratilanteita, palosyytutkinnan havaintoja tai muita ongelmia on ollut eniten. Jos havaitset näihin liittyviä puutteita, nosta asia esiin järjestelmän asentajan kanssa:

  1. Laitteet on valittu ja asennettu oikein, eli ne soveltuvat tasasähkölle paneelistossa.
  2. Liitokset on tehty luotettavasti, eli niitä tehtäessä on käytetty yhteensopivia liittimiä ja oikeita työmenetelmiä.
  3. Oikein käsitellyt ja asennetut johdot eivät roiku paneeliston alla valuvan lumen ja jään armoilla, eivätkä johdot ole hankautuneet asennusvaiheessa tai sen jälkeen rikki esimerkiksi teräviä rakenteita tai asennusputken reunoja vasten.
  4. Vaihtosuuntaaja ja mahdolliset erotuskytkimet on asennettu (vuodesta 2023 lähtien) palamattomalle alustalle, ja niiden asennuksessa on huomioitu valmistajan ohjeet riittävän jäähtymisen varmistamiseksi ja muiden haittojen ehkäisemiseksi.
  5. Asennukselle on tehty vaaditut tarkastukset ja mittaukset näiden kaikkien asioiden varmentamiseksi ennen käyttöönottoa.
  6. Verkkoyhtiöltä on saatu hyväksyntä tuotantolaitokselle, ja järjestelmä on tämän mukainen.
  7. Kiinteistön sähkönjakelun osalta on huomioitu tuotantolaitoksen vaikutus esimerkiksi sähkökeskusten ylikuormittumisriskiin, älykkään sähköauton lataukseen tai lämpöpumpun ohjaukseen.
  8. Järjestelmän merkinnät, dokumentaatio ja käyttäjän opastus ovat riittävät, jotta hätätilanteessa järjestelmä saadaan kytkettyä nopeasti mahdollisimman turvalliseen tilaan ja jotta sitä voidaan huoltaa turvallisesti.

Sähkönjakeluverkkoon liitettävästä järjestelmästä puhutaan myös termillä On-grid. Off-grid tarkoittaa yksinään toimivaa saarekekäyttöistä aurinkosähköjärjestelmää, käytännössä 2-4 aurinkopaneelia. Jos tunnet yhtään epävarmuutta, käänny paikallisen sähköurakoitsijan puoleen myös Off-grid -järjestelmän hankinnassa ja asentamisessa.

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki