Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Nyt voit tutustua ja kommentoida sähköverkon kehittämissuunnitelmaa

18.5.2022

Uusin sähkömarkkinalain päivitys edellyttää sähköverkkoyhtiöiltä entistä laajempaa tarkastelua jakeluverkkoalueensa kehittämiseen. Asiakkaillamme onkin nyt entistä paremmat mahdollisuudet tutustua ja vaikuttaa suunnitelmiin.

Toimintaympäristömme muuttuu, kun yhteiskunta sähköistyy ja sähköntuotanto muuttuu ympäristöystävälliseksi. Aurinkosähkö, sähköautot ja erilaiset lämmitystapamuutokset ovat ihan tavallisen sähkönkuluttajan arkipäivää. Se, että sähköverkko on toimiva kaikkien uusienkin ratkaisujen äärellä, on meille kaikille tärkeää.

Sähköverkkoinvestoinnit ovat täydessä vauhdissa. Taajamien kaapeloinnin jälkeen olemme siirtymässä investoinneissa yhä enemmän haja-asutusalueille. Tavoitteenamme on täyttää sähköverkolle asetetut toimitusvarmuustavoitteet viimeistään vuonna 2036.  Toimitusvarmuutta haetaan kaapeloimalla johtoa maahan sekä uusimalla ilmajohtoja ja hyödyntämällä teknisesti uusia, ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja.  Sähköverkot suunnitellaan ja rakennetaan mahdollisimman järkevästi ja taloudellisesti. Kymenlaakson Sähköverkon alueella yli 65 prosenttia asiakkaista on jo toimitusvarmuustavoitteiden piirissä.

Sähköverkon kehittämisen taustalla on tarkka suunnitelma

Sähköverkon kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito perustuvat tarkasti harkittuun kehittämissuunnitelmaan. Kehittämissuunnitelma on laajin verkkoyhtiön toimintaa ohjaava asiakirja. Suunnitelma päivitetään kahden vuoden välein ja lähetetään toimintaa valvovan viranomaisen, Energiaviraston, tarkistettavaksi.

Lakiuudistuksen myötä verkon kehittämissuunnitelmat ulottuvat entistä laajemmille tasoille. Suunnittelussa huomioidaan tarkemmin mm. alueen väestöennusteet ja sähkönkäyttöön tulevat mahdolliset muutokset. Investoinneissa käytetty tekniikka ja ratkaisut sekä niiden taloudellisuus perustellaan tarkasti. Näiden tulee vastata toimitusvarmuudelle asetettuja tavoitteita, ja verkon tulee vastata sähkönkäyttäjän vaatimuksia mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Tervetuloa kommentoimaan kehittämissuunnitelmaa

Kehittämissuunnitelman toteutuksessa kuullaan tarkemmin myös asiakkaita ja sidosryhmiä. Kuulemisella pyritään huomioimaan näkökulmia ja palautetta oman alueen jakeluverkon kehittämiseen. Kuuleminen tuo läpinäkyvyyttä verkkoyhtiön toimintaan ja parantaa yhtiön ja asiakkaiden välistä vuoropuhelua.

Asiakkaanamme pääset nyt tutustumaan Kymenlaakson Sähköverkon kehittämissuunnitelmaan näin:

  • Olemme toteuttaneet kehittämissuunnitelmalle oman verkkosivuston ja löydät sen osoitteesta: ksoy.fi/sahkoverkko/kehittamissuunnitelma.
  • Kehittämissuunnitelma avautuu omaksi verkkosivukseen, ja voit edetä siellä kokonaisuudesta toiseen, ja kirjata kommentteja.
  • Kehittämissuunnitelma on verkossa kommentoitavana 10.6.2022 saakka.

Kesäkuussa kommentit analysoidaan ja kehittämissuun-nitelma viimeistellään toimitettavaksi Energiavirastolle. Energiavirastolle toimitettu kehittämissuunnitelma tulee nähtäväksi verkkosivuillemme heinäkuun alussa
(ksoy.fi/sahkoverkko/kehittamissuunnitelma).

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki