Eldistributionsläget

Du kan följa upp eldistributionsläget på kartan här intill som fungerar i realtid med Kymmenedalens El:s kontrollrum. På kartan kan du se avbrott i eldistributionen i kommunerna ända ner till de olika transformatordistrikten. I Online-tjänsten ser du även exakt information om störningar på ditt eget elanvändningsställe.

Ring 05 7780 222 när du vill göra en anmälan om elstörningar.