Online betjänar natt och dag

I Online-tjänsten sköter du dina elärenden när det bäst passar för dig. Med hjälp av tjänsten kan du aktivt följa upp och styra din egen elförbrukning.

I tjänsten kan du bl.a.

  • läsa dina egna elförbrukningsrapporter
  • ingå ett elavtal
  • göra en flyttanmälan

Online-tjänsten baserar sig på dina kund- och elanvändningsuppgifter. Du kan logga in med ett starkt autentiserings- eller mobilcertifikat.