Serviceprislista

Fakturerings- och indrivningsavgifter 1.1.2021

    moms 0 %                 moms 24 %
Beställning av utskrift sändning av en kopia av faktura, avtal och andra utskrifter 4,03 € 5,00 €
Extra faktura utskrift och sändning av en extra faktura begärts av kunden 8,06 € 10,00 €
Timtaxa andra utskrifter/utredningsarbete baserat på förbrukat tid
(min. 1/2 h), ), utredning och sändning av uppgifter om timmar och förbrukningsställe 
46,77 € / h 58,00 € / h
Fakturering När avtalet för elförbrukningsstället löper ut faktureras eller återbetalas inte sluträkningar under fem euro.    
Dröjsmålsränta   enligt räntelagen 
Betalningspåminnelse Privatkunder (exkl. moms) 5,00 € / st. 5,00 € / st.
  Företagskunder (exkl. moms) 10,00 € / st. 10,00 € / st.
Avgift för avbrytande av elleverans avbrytande av elleverans (exkl. moms) 48,00 €  
Återinkoppling avgiftsfri, beställningar på vardagar före kl. 15.30    

 Mätningsavgifter

  moms 0 % moms 24 %
Första tillkoppling på nytt förbrukningsställe avgiftsfri avgiftsfri
Byte och kontroll av mätare  193,55 € 240,00 €
Åtgärdsavgift för mätning kontroll, byte, flyttning av mätare, koppling av pulskabel eller annat mätinstallationsarbete 112,90 € 140,00 €

 Avgifter för byggplatscentral

                                        moms 0 %  moms 24 %
Leverans av byggplatscentral (installation eller frånkoppling) leveranstid fem arbetsdagar  161,29 € 200,00 €
  leveranstid två arbetsdagar  225,81 € 280,00 €
Förflyttning av byggplatscentral   161,29 € 200,00 €
Hyra för byggplatscentral 3 x 25 A 1,29 € 1,60 € / dygn
  3 x 3563 A 2,02 € 2,50 € / dygn

Avgifter för övriga tjänsten

  moms 0 %  moms 24 %
Besök av feltjänsten besök av feltjänsten/fastställande av fel i kundens anläggningar och små reparationer 80,65 € 100,00 €
Andra servicebesök småskaligt arbete på elnätet som avtalats med kunden 112,90 € 140,00 €
Hänglås   16,13 € 20,00 €
Låspatron   104,84 € 130,00 €
Avgifter som elförsäljaren uppbär
Avgift för handläggning av fullmakt som kunden utfärdat Endast Kymmenedalens El:s formbundna fullmakt accepteras. Kymmenedalens El accepterar inte andra fullmakter. 8,06 € 10,00 € 
Avgift för behandling av avbrott Avgift som uppbärs av försäljaren av elenergi när elleveransen avbryts  20,16 € 25,00 €

Överlåtelse av information om förbrukningsställe

Vi uppbär en avgift enligt timpris för uppgifter om förbrukningsställe och timmar.                                             

Avgiftsfria tjänster

Råd om trädfällning Rådgivning när ett träd som ska fällas riskerar att skada elledningar.
Rådgivning om var jordkablar har lagts ut Större objekt debiteras per arbetstimme.
Utredning av problem i elkvaliteten  
Rådgivning om elförbrukning  
Lån av förbrukningsmätare  
Online-tjänster  
Störningsmeddelandetjänsten  

För två arbetsuppgifter som utförts samtidigt debiteras inte den mindre serviceavgiften.