Serviceprislista

Fakturerings- och indrivningsavgifter
    moms 0 %                 moms 24 %
Beställning av utskrift en kopia av faktura, avtal och andra utskrifter 4,03 € 5,00 €
Fakturakopia en extra faktura begärt av kunden 8,06 € 10,00 €
Timtaxa andra utskrifter/utredningsarbete baserat på förbrukat tid
(min. 1/2 h)
46,77 € / h 58,00 € / h
Fakturering När avtalet för elförbrukningsstället har löpt ut faktureras inte sluträkningar under fem euro och gottgörelser under fem euro återbetalas inte.    
Dröjsmålsränta     enligt räntelagen
Dröjsmålsavgift, exklusive moms      5,00 € / st.
Avgift för behandling av avbrott avgift som tas ut av elförsäljaren för avbrottsåtgärder 20,16 € 25,00 €
Besök för avbrytande av elleverans   72,58 € 90,00 € / åtgärd
Avgift för avbrytande av elleverans   48,39 € 60,00 € / åtgärd
Kopplingsavgift återkoppling av el under samma dag 48,39 € 60,00 € / åtgärd
Elförbrukningsrapport för energibevis   24,19 € 30,00 €
 Mätningsavgifter
Första tillkoppling på nytt förbrukningsställe     avgiftsfri
Koppling eller avlägsning av mätare 3 x 63 A eller mindre 72,58 €  90,00 €
  3 x 80 A eller större 209,68 €      260,00 €    
Kontroll av mätare   112,90 € 140,00 €
Kontroll och byte av mätare   193,55 € 240,00 €
Åtgärdsavgift för mätinstallationsarbeten Byte, flyttning, koppling av pulskabel eller någon annan mätinstallationsarbete 112,90 € 140,00 €
 Avgifter för övriga tjänsten
Ändring av produkt ändring av överföringsprodukt till en annan, även vid ändring av huvudsäkring 16,13 €      20,00 €
Behandlingsavgift för fullmaktsbrev som kunden har utfärdat Kunden ska använda Kymmenedalens El:s formbundna fullmaktsbrev. Kymmenedalens El accepterar inte andra fullmakter. 8,06 € 10,00 €
Byte till mindre huvudsäkring i mätcentralen proppsäkring (2563 A) 64,52 €  80,00 €
  greppsäkring 112,90 € 140,00 €
Fastställande av fel besök för fastställande av fel i kundens anläggningar och små reprarationer 80,65 € 100,00 € 
Andra servicebesök mindre arbetsuppgift på elnätet som är overenskommen med kunden 112,90 € 140,00 €
Hänglås   16,13 €  20,00 €
Låspatron   104,84 € 130,00 €
 Byggplatscentralavgifter
Leverans av byggplatscentral (installation eller urkoppling) leveranstid fem arbetsdagar                                        137,10 €  170,00 €
  leveranstid två arbetsdagar  193,55 € 240,00 €
Förflyttning av byggplatscentral   137,10 € 170,00 €
Hyra för byggplatscentral 3 x 25 A 1,05 € 1,30 € / dygn
  3 x 3563 A 1,61 € 2,00 € / dygn
 Överlåtelse av information om förbrukningsställe
Tabell över uppgifter per timme                                                 16,13 € 20,00 € / förbrukningsställe
Rapport över uppgifter per timme   13,71 € 17,00 € / mån / serie
Information om förbrukningsställe   9,68 € 12,00 € / förbrukningsställe

För två arbetsuppgifter som åtgärdats samtidigt debiteras inte den mindre serviceavgiften.