Prislista för upperätthållande av elanslutning

Huvudsäkring A Underhållsavgift €/år  
Elanslutningar 3 x 25 - 3 x 63 A 84,00 moms 24 %
Elanslutningar över 3 x 63 A 840,00 moms 24 %
Mellanspänningsanslutningar grundavgifter för överföring av MSP-effekten moms 0 %