Siirry sisältöön
Hae sivustolta

Tervetuloa kommentoimaan Kymenlaakson Sähköverkon kehittämissuunnitelmaa

Julkaistu 10.5.2022

Uusin sähkömarkkinalain päivitys mahdollistaa sähköverkkoyhtiöille aiempaa kattavamman tarkastelun jakeluverkkoalueensa kehittämiseen, kun asiakkaat ja sidosryhmät pääsevät kommentoimaan tekeillä olevaa suunnitelmaa. Asiakkaillamme onkin nyt entistä paremmat mahdollisuudet tutustua ja vaikuttaa sähköverkon tulevaisuuden suunnitelmiin.

Sähköverkkomme ulottuu neljän maakunnan alueelle: Kymenlaaksoon, Uudellemaalle, Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan ja tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkon kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito perustuvat tarkasti harkittuun kehittämissuunnitelmaan, mikä onkin laajin verkkoyhtiön toimintaa ohjaava asiakirja.

Jo yli 65 prosenttia verkostamme on toimitusvarmaa

Toimintaympäristömme muuttuu, kun yhteiskunta sähköistyy ja sähköntuotanto muuttuu ympäristöystävälliseksi. Aurinkosähkö, sähköautot ja erilaiset lämmitystapamuutokset ovat ihan tavallisen sähkönkuluttajan arkipäivää. Se, että sähköverkko on toimiva kaikkien uusienkin ratkaisujen äärellä, on meille kaikille tärkeää.

Sähköverkkoinvestoinnit ovat täydessä vauhdissa. Taajamien kaapeloinnin jälkeen olemme siirtymässä investoinneissa yhä enemmän haja-asutusalueille. Tavoitteenamme on täyttää sähköverkolle asetetut toimitusvarmuustavoitteet viimeistään vuonna 2036.  Toimitusvarmuutta haetaan kaapeloimalla johtoa maahan sekä uusimalla ilmajohtoja, ja hyödyntämällä teknisesti uusia, ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja.  Sähköverkot suunnitellaan ja rakennetaan mahdollisimman järkevästi ja taloudellisesti. Kymenlaakson Sähköverkon alueella yli 65 prosenttia asiakkaista on jo toimitusvarmuustavoitteiden piirissä.

Sähköverkon kehittämisen taustalla on tarkka suunnitelma

Sähköverkon kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito perustuvat tarkasti harkittuun kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelma päivitetään kahden vuoden välein ja lähetetään toimintaa valvovan viranomaisen, Energiaviraston, tarkistettavaksi.

Lakiuudistuksen myötä verkon kehittämissuunnitelmat ulottuvat entistä laajemmille tasoille. Suunnittelussa huomioidaan tarkemmin mm. alueen väestöennusteet ja sähkönkäyttöön tulevat mahdolliset muutokset. Investoinneissa käytetty tekniikka ja ratkaisut sekä niiden taloudellisuus perustellaan tarkasti. Näiden tulee vastata toimitusvarmuudelle asetettuja tavoitteita ja verkon tulee vastata sähkönkäyttäjän vaatimuksia mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Tervetuloa kommentoimaan kehittämissuunnitelmaa

Kehittämissuunnitelman toteutuksessa kuullaan tarkemmin myös asiakkaita ja sidosryhmiä. Kuulemisella pyritään huomioimaan näkökulmia ja palautetta oman alueen jakeluverkon kehittämiseen. Kuuleminen tuo läpinäkyvyyttä verkkoyhtiön toimintaan ja parantaa yhtiön ja asiakkaiden välistä vuoropuhelua.

Asiakkaanamme pääset nyt tutustumaan Kymenlaakson Sähköverkon kehittämissuunnitelmaan näin:

  • Olemme toteuttaneet kehittämissuunnitelmalle oman verkkosivuston ja löydät sen osoitteesta: ksoy.fi/sähköverkko/kehittämissuunnitelma.
  • Kehittämissuunnitelma avautuu omaksi verkkosivukseen ja voit edetä siellä kokonaisuudesta toiseen ja kirjata kommentteja.
  • Huomioithan, että kuulemisalusta ei tallenna keskeneräisiä lausuntoja. Muista aina lähettää lausuntosi lopuksi, ennen poistumistasi sivustolta.  Voit myös halutessasi lähettää vajaan lausunnon, ja jatkaa sitten uudella lausunnolla siitä, mihin jäit viimeksi.
  • Kehittämissuunnitelma on verkossa kommentoitavana 10.5.-11.6.2022.

Kesäkuussa kommentit analysoidaan ja kehittämissuunnitelma viimeistellään toimitettavaksi Energiavirastolle. Energiavirastolle toimitettu kehittämissuunnitelma tulee nähtäväksi verkkosivuillemme heinäkuun alussa (ksoy.fi/sähköverkko/kehittämissuunnitelma).

© Kymenlaakson Sähkö Oy | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki