Gå till innehållet
Hae sivustolta

Spara energi

En bra fråga: Hur mycket påverkar olika stark köld hemmets elförbrukning?

Sakkunnigbolaget Motiva har uppskattat att en uppgång på 15 procent i graddagen för uppvärmning innebär enligt en grov uppskattning en ökning på cirka 15 procent i hushållets behov av uppvärmningsenergi.

Ekoplanering styr mot bättre uppvärmning

Målet med ekodesigndirektivet som trädde i kraft från början av 2022 är att förbättra produkternas energieffektivitet och säkerställa att miljöfrågor och livscykeltänkande har tagits i beaktande. Direktivet ställer nya krav också på industriellt tillverkade eldstäder. De centrala frågorna är verkningsgraden och mindre utsläpp.

Energieffektiva lösningar i frontmannahuset

I frontmannahuset från 50-talet sköts uppvärmningen nu av en luftvärmepump med solfångare som fungerar jämsides med oljeuppvärmning. Elförbrukningen i det stora huset stannar under 15 000 kWh om året.

Tilläggsisolera, men planera väl och utför arbetet på byggnadens egna villkor

Värmen rymmer alltid uppåt och därför är vindsbjälklaget ett förnuftigt mål för tilläggsisolering. När du renoverar – och redan innan du fattar beslut om tilläggsisolering – lönar det sig att studera husets konstruktioner och funktion närmare. Det gäller att välja lösningarna utgående från det egna objektet och inte på basis av grannarnas eller vännernas erfarenheter. Bra planering är en grundförutsättning för framgång.

Solpaneler – för miljön och bekvämt boende

Naturen är starkt närvarande i Fredrikshamn. Den praktfulla gården framför Johanna och Arto Tillis egnahemshus badar i sommarens första grönska och solsken. Kronan på landskapet är havet som glittrar blått – och solpanelerna som glimmar på taket.

Lönar det sig att stänga av varmvattenberedaren i hemmet när vi är borta på semester i en vecka? Hur är det då i en fritidsbostad?

Försäkra dig om energieffektiv och säker användning av varmvattenberedaren

Bästa effekt genom rätt placering

Ett eget solelkraftverk producerar i allmänhet bäst när panelerna monteras på taket till en byggnad. Det är dock även möjligt att placera panelerna på väggarna eller gården. Paneler monterade på gården kan i bästa fall till och med producera mer elektricitet än paneler på taket, men det kan vara en utmaning att hitta utrymme för ett fält med paneler.

Hur utför jag hushållssysslorna energieffektivast?

Beroende på rutiner och val förbrukar många hushållssysslor olika mängder el, oberoende av om det handlar om att koka vatten, diska, dammsuga eller torka tvätt. Det lönar sig alltid att inte bara läsa allmänna anvisningar utan även den egna apparatens bruksanvisning.

Använder vi mer el än grannen?

Elförbrukningsmängderna i olika typer av hushåll varierar utifrån utrustningsnivån i hemmet, men det finns även genomsnittsvärden. När du är på jakt efter egna sparobjekt kan referensuppgifter vara till nytta. Du får reda på den verkliga elförbrukningen i ditt eget hushåll från tjänsten KSOY Online.
Lataa lisää

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä