Gå till innehållet
Hae sivustolta

I nätet

Sähkölandia levererar sina projekt med 100 procents leveranssäkerhet

Sähkölandia Oy från Birkaland har varit Kymmenedalens Elnäts samarbetspartner i flera elstationsprojekt. Sähkölandia har visat sig ha den specialkompetens och yrkeskunskap som projekten kräver.

Känner du igen ett nollfel? Vet du hur du skall gå till väga?

Nollfel är en situation då det uppstår ett brott på nolledningen och spänningen i elnätet kan stiga på ett farligt sätt från 230 volt till 400 volt. Ett nollfel kan söndra elapparater i hemmet eller orsaka en eldsvåda eller risk för elstöt. Här kan du läsa om hur du känner igen ett nollfel och förebygger farliga situationer.

Elmätningen förnyas – elmätarturnén är snart på väg

Det är snart tid att byta till en bättre elmätare. De nya mätarna kommer, eftersom de tidigare börjar vara i slutet av sin livslängd och svarar inte tillräckligt flexibelt på de behov som elproduktionen och -förbrukningen har i framtiden.

Energikrisen gjorde det lättare att förstå hur viktiga investeringar i elnätet är

Energikrisen har lyft fram betydelsen av försörjningsberedskap och fungerande elnät i finländarnas vardag. Investeringar i elnätet som förbättrar leveranssäkerheten får förståelse även om de höjer kostnaderna för nättjänstpriserna. Energikrisen kan även ses i en förändrad attityd gentemot sätten att producera el.

Elnätet går över till kvartstimmar – Fjärravlästa mätare byts ut mot nya generationens smartmätare

Det räcker inte längre med ett vädersäkrat elnät för att upprätthålla leveranssäkerheten. För utnyttjandet av kolfri elproduktion krävs en ny typ av energisystem och elnät som möjliggör flexibilitet och nya slags tjänster för kunderna. Inom energimätningen inleds en övergång till en 15 minuters mätperiod i år. De fjärravlästa mätarna ska nu bytas ut mot nya generationens smartmätare.

Ett energisamfund ger husbolaget mer avkastning på solel

Som ett energisamfund drar husbolaget större nytta av sin energiproduktion

Träden bort från ellinjerna

Det är möjligt att avlägsna de problem som orsakas av skog som växer intill ellinjerna genom korrekta vårdåtgärder. Det är något som alla drar nytta av.

Liv under ellinjerna

Marken under ellinjerna tillhör markägaren och nätbolaget har rätt att röra sig på området och underhålla elnätet. Ledningsområdet kan utnyttjas för många olika slags odling och rekreation så länge man kommer ihåg säkerhetsanvisningarna.

För säkerhets skull

Energibolagen är alltid förberedda på stormar, men hur är det hemma hos er?

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä