Gå till innehållet
Hae sivustolta

Kabelvisning och råd om trädfällning

Kabelvisning

Innan du inleder jordschaktningsarbeten ska du försäkra dig om att det inte löper elkablar eller jordningskablar i marken längs rutten. Det ingår i vår avgiftsfria service att ge dig information om jordkablarnas läge och att visa dem för dig. Kontakta oss minst tre dagar innan schaktningsarbetena ska inledas.

Johtotieto Oy utreder placeringen av jordkablar i vårt distributionsområde. Johtotieto tar reda på om det löper jordkablar i schaktningsområdet och beställer visning av kablarna vid behov. Du kan också beställa en utredning av kabeldragningen per e-post.

Utrendning av placeringen av jordkablar

Johtotieto Oy
tfn 0800 12600
info@johtotieto.fi

Råd om trädfällning

Står trädet som ska fällas nära elledningar? Kan det skada elledningarna när det fälls eller ge upphov till fara för personen som fäller det?

På webbplatsen www.tukes.fi (öppnas i ett nytt fönster) har du möjlighet att läsa säkerhetsanvisningar, se på videofilmer och läsa aktuella artiklar om utförandet av arbeten i närheten av elledningar. På webbplatsen har man samlat handlingsanvisningar för trädfällning, jordbruk, lyftarbeten och grävarbeten. På webbplatsen hittar du råd om hur du undviker olyckor och anvisningar för situationer om elledningen har skadats.

Du kan också fråga om råd från vår avgiftsfria trädfällningsrådgivning. Tjänsten omfattar handledning i trädfällning så att det är tryggt att fälla träd i närheten av elledningar.

Ägaren av tomten sörjer för fällandet av trädet, de nödvändiga tillstånden och efterbehandlingen.

Beställ trädfällningshjälp i god tid (2 veckor före) genom att ta kontakt med vår avtalsentreprenör.

Trädfällningshjälp

Elvera Oy
vardagar kl. 8–16
tfn 029 170 4608

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä