Gå till innehållet
Hae sivustolta

Elinspektioner

Ibruktagningsbesiktning

Elentreprenören ska utföra en ibruktagningsbesiktning av alla elanläggningar som hen byggt. Besiktningen omfattar en ungefärlig granskning och olika mätningar och testningar. Med hjälp av dem konstateras att installationerna har utförts på rätt sätt och att de är säkra. Besiktningen utförs före ibruktagning av installationerna eller en del av dem. Ett protokoll över ibruktagningsbesiktning uppgörs för innehavaren av elinstallationerna.

Certifieringsbesiktning

I mål som är större än 35 A ska utöver en av entreprenören utförd ibruktagningsbesiktning även göras en certifieringsbesiktning som utförs av en auktoriserad besiktningsman och ett auktoriserat organ. I samband med certifieringsbesiktningen konstateras att entreprenören har utfört en behörig ibruktagningsbesiktning och säkerställs till exempel genom stickprov att elinstallationerna är säkra. Elentreprenören ska beställa en certifieringsbesiktning. Om certifieringsbesiktning ska utfärdas ett besiktningsintyg till anläggningsinnehavarens och elentreprenörens förfogande.

Tilläggsuppgifter: Säkerhetsteknikcentralen, http://www.tukes.fi/sv/

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä