Gå till innehållet
Hae sivustolta

Energieffektiva lösningar i frontmannahuset

22.11.2023

I frontmannahuset från 50-talet sköts uppvärmningen nu av en luftvärmepump med solfångare som fungerar jämsides med oljeuppvärmning. Elförbrukningen i det stora huset stannar under 15 000 kWh om året.

Paula och Timo Haarala flyttade in i sitt nuvarande egnahemshus för ungefär 35 år sedan.

– Egnahemshuset av frontmannahustyp hade byggts 1953 och uppvärmningsformen var den ursprungliga oljeuppvärmningen. Vi gjorde en omfattande renovering genast i början och tog i bruk alla tre våningar, vilket gav oss närmare 100 kvadratmeter per våning i nyttobruk. Oljepannan förnyades och huset fick extra isolering. Vindsbjälklagen fick glasull och styrox, men vi lämnade spån kvar i golvet mellan den mittersta våningen och källarvåningen, berättar Timo Haarala.

Tanken om en mer miljövänlig och förmånlig uppvärmningsform grodde dock i tankarna. Paret följde med såväl olje- som elförbrukningen under en lång tid och noggrant med olika mätare. Till slut fick oljeuppvärmningen stiga åt sidan när en luftvattenvärmepump installerades i huset i kombination med solfångare uppe på taket.

– Idén fick sin början när jag fick ett bra anbud på en anordning som använts på en utställning. Nu har luftvattenvärmepumpen skött största delen av uppvärmningen av huset i ungefär 12 års tid. Anläggningen har förnyats en gång. Oljeuppvärmningen fick stanna kvar som ett reservsystem men hittills har den inte behövts.

Även stödformer för uppvärmningen är i användning. Det eldas i den värmelagrande braskaminen i vardagsrummet vid hård kyla och för att skapa stämning vid behov. Vedförbrukningen är omkring 2–3 kubikmeter om året. Det eldas sällan i braskaminen i bastuavdelningen i källarvåningen, kanske ett par gånger om året. Huset har en luftvärmepump men den används i första hand för nerkylning för att öka komforten.

El från börsen

Familjen Haarala använder börsel. Den årliga elförbrukningen är omkring 14 000–15 000 kWh, av detta används cirka 9 000–10 000 kWh för uppvärmning av huset och bruksvattnet. Paret Haarala bor på tumanhand i huset. Alla utrymmena är dock i användning och inget står kallt. Ute på gården står en balja som alltid värms upp på veckosluten. Bilen är en självladdande hybrid och därför behöver den inte laddas separat.

De använder ett program för att följa upp elpriset och elanvändningen styrs också till de förmånligare tiderna. Varmvattenberedaren kopplas på och av automatiskt enligt elpriset. Uppvärmningen kan även bytas om till reservsystemet, dvs. olja, om elpriset stiger oskäligt högt.

– Enligt mina beräkningar sparar solfångaren omkring 10 procent i elkostnaderna, dvs. att uppvärmningen av huset är gratis vart tionde år. Jag upplever inte att vi skulle ha uppnått några väldiga inbesparingar genom att styra förbrukningen. Boendekomforten är viktig för oss, berättar Haarala.

Miljögärningar för kommande generationer

Miljöfrågor ligger paret Haarala varmt om hjärtat.

– I dagens läge är det nödvändigt med gärningar för att rädda världen. En sådan gärning kan vara att skaffa solpaneler.

Även paret Haarala övervägde allvarligt att skaffa solpaneler för ett par år sedan, när elpriset sköt upp i höjden. Taket vetter i en bra riktning, mellan söder och väst. Enligt Haaralas beräkningar låg återbetalningstiden för panelerna på omkring åtta år under tiden med de allra högsta elpriserna.

– Då skulle avkastningen ha varit ungefär 1 500 euro om året. Nu är avkastningen inte längre mer än ungefär 600–700 euro om året som högst. Nu skulle en investering endast vara en ekogärning som gynnar miljön. Det är möjligt att vi lämnar anskaffningen till de följande generationerna.

Paret Haarala lever en lugn pensionstillvaro i det idylliska frontmannahuset tillsammans med pudeln Jannu, som är drygt ett år gammal. Barnen har flugit ut ur boet. De fyra barnbarnen ger glädje och färg i livet. Med hjälp av de lösningar som gjorts hålls energikostnaderna på en rimlig nivå och växlingarna i börselen stör inte sinnesfriden.

– Systemet fungerar nu bra och energikostnaderna är under kontroll. Vid sidan av lönsamhet och miljöfrågor är det viktigt att vardagen löper bekvämt, resonerar Haarala.


Vilja Schepel: God omsorg

Vilja Schepel besöker mål som planerar och genomför en energiomläggning och ger tips för energiomläggningar. Du kan titta på videon från familjen Haaralas hem här: www.ksoy.fi/kysy-viljalta.

– Här kan man se att husvärdarna verkligen har satt sig in i vad huset behöver. Det gamla huset har omarbetats till en helhet som passar familjens behov och som anpassat sig till förändringar i livssituationerna och på energimarknaden. De grundläggande lösningarna som gjorts redan för 35 år sedan har stått sig väl ända till nutiden och byggnaden är fortfarande i utmärkt skick. Många husägare gör förhastade lösningar när de bygger om gamla hus och får sedan ångra dem ganska snabbt, men här kan man se betydelsen av omsorgsfull planering.

Det ursprungliga värmedistributionssättet, vattencirkulerande centralvärme, har bevarats i samband med övergången till ny teknik. Övergången från olja som värmekälla till en vattenluftvärmepump och solfångare har gått smidigt. Det existerande radiatornätet har utnyttjats på ett klokt sätt och så att det sparar på kostnaderna. Ur miljöhänseende är husets extra isolering samt energin som tas från luften och solen naturligtvis bra – och de har en positiv inverkan även på kostnadssidan när mängden energi som behöver köpas för uppvärmning av det närmare 300 kvadratmeter stora huset är under 10 000 kilowattimmar. Som reserv för överraskande situationer i framtiden har man lämnat kvar den gamla men fungerande oljepannan.

Det kan kännas besvärligt att lära sig ny teknik, men här kan man se Timos naturliga intresse för att förstå nya saker. Det traditionella pannrummet har omvandlats till nervcentrumet för energiadministration där man i stället för sotig sotningsutrustning hittar datateknik som alltid styr energiförbrukningen till det förmånligaste alternativet. Inte heller ventilationen har glömts bort. Den ursprungliga självdragsventilationen i frontmannahuset har bevarats, men gjorts effektivare med hjälp av maskinella tilluftsventiler och maskinell ventilation i källarvåningen.

Huset som i tiden betjänade barnfamiljens vardag erbjuder i dag gott om utrymme för två vuxna. Huset rymmer även ett rum för Paulas målningshobby och övernattningsplatser för barnen och barnbarnen när de kommer på besök.

© Kymmenedalens El Ab | Kymmenedalens Elnät Ab | Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä